www.lokalmagasinet.no NYHETER | Beredskap favner bredt Lø. 16. jan. 2021
Meny

BEREDSKAP FAVNER BREDT

Publisert 03.04.12 (Av Marit Larsen) Beredskap lokalt kan være så mangt, for eksempel i situasjonen med influensapandemien for to vintre tilbake. Et annet eksempel kan være et tog som sporer av i Vestby, en trailer full av kjemikalier som velter på E6, eller en stor tankbåt som går på grunn utenfor Son. I sistnevnte tilfelle vil havnekontoret i Son være sterkt involvert. Garder Sanitetsforening, Såner og Hølen Sanitetsforening, samt Vestby Sanitetsforening og Vestby Bygdekvinnelag arrangerte i mars et informasjonsmøte nettopp om beredskapen i kommunen.

♦ Leder i Garder Sanitetsforening, Marit Presterud, ønsket velkommen til de nærmere 50 frammøtte. Rune Sletner, beredskapssjef i Vestby kommune, kunne fortelle at kommunen årlig gjennomfører beredskapsøvelser for å være best mulig rustet hvis ulykker skulle skje.

På øvelsen deltar politi, brannvesen, Heimevernet, samt representanter fra Fylkesmannen og Sivilforsvaret.

MANGE KOMMUNALE OMRÅDER

Innen Vestby kommune bidrar mange av kommunens resultatområder. Omsorg vil sørge for helsetjenester, kommunalteknikk for vei, vann, mat og tilgjengelighet for framkomstmidler, eiendom for at offentlige bygg er åpne, kultur med sin brede kontaktflate vil sørge for kontakt med lag, foreninger, skoler etc. Sykehjem og hjemmetjenesten har ansvar for rehabiliteringsboliger.

Kort sagt er det mange som vil være involvert hvis krisen først skulle ramme oss. 

Men, det er viktig å vite at det er den lokale redningssentralen som ”eier” katastrofen – det vil si politimesteren i Follo. Kommunen kan bare stille sine ressurser til rådighet, og da er det ledergruppen til rådmannen og områdeledere som har ansvaret.

SKOLENE SAMLINGSPUNKT

Skolene i kommunen er et naturlig samlingspunkt ved en krise, og de kan til sammen romme flere tusen mennesker. Grevlingen, Risil og Vestby skole vil bli brukt.

Nye Vestby Arena er også et naturlig samlingspunkt. I slike situasjoner trenger kommunen mennesker som er kjent i bygningene.

VARME HJERTER OG FRIVILLIGHET

Det vil også være behov for varme hjerter og frivillighet, og her kommer arbeidet til sanitetsforeningene og bygdekvinnelaget inn. Kommunen ønsker et samarbeid og ønsker kontaktpersoner i hver forening som kan bidra med varme og medmenneskelighet.

Spesiell gjest på møtet var Magda Sandbæk fra Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. Hun har i en årrekke vært pådriver for beredskapsplanlegging i kommunene i fylket.

Sandbæk berømmer innsatsen til Vestby kommune. Neste skritt på veien er å finne kontaktpersoner i hver sanitetsforening, og jobbe videre med en plan for hva hver forening kan bidra med.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland