www.lokalmagasinet.no NYHETER | Beklager at Son er i ferd med å endre sin egenart Sø. 29. nov. 2020
Meny

Beklager at Son er i ferd med å endre sin egenart

Publisert 10.11.16 Soon og Omegns Vel beklager at Son er i ferd med å endre sin egenart som, slik Riksantikvaren sier, «stedet med bygninger som må vernes, da de er av nasjonal interesse». Vi må ikke bygge dette inn og la det endre preg til å bli kulisser for en voksende by av restauranter og boliger. Videre utbygging på Kolås vil bidra til dette og bør derfor forhindres.

► Dette skriver styrets sekretær Anstein Spone i en uttalelse til Vestby kommune. Foranledningen er at det er søkt om regulering for boligbebyggelse på området Kolås/Saltbuveien. 1. november behandlet vellet et tilsendt reguleringsforslaget som Driv Arkitekter AS har utarbeidert.

Vellet knytter uttalelsen til at det for tiden foregår en omfattende utbygging i Sons nærområder, og bemerker:

Denne vil i stor grad øke behovet for infrastruktur sentralt. Et allerede anstrengt trafikkbilde i Son vil bli skadelidende, beboelsen på Kolås vil i stor grad henvende seg til Son med sine sentrale tilbud; skoler, barnehager, lege, apotek, bibliotek, forretninger og andre aktiviteter.

Vestby kommune har allerede uttalt behovet for byggestopp i Son, ref. avvisningen av utbyggingsforslaget på Alicenborg. Vellet stiller seg bak denne avvisningen.

Den senere tids utvikling av Son sentralt kan karakteriseres som følger:

Veksten i Son skjer sentralt ved fortetting og med et næringsliv primært basert på serveringssteder og der den sentrale bebyggelsen mer og mer bærer preg av å være kulisser for turisme. Dette skjer på bekostning av nærliggende friområder og kulturlandskap som omkranser/omkranset Son og med økende avstand til å oppleve disse.

Kolås-området er i endring, kulturlandskapet forsvinner; dyrket jord blir til parkeringsplasser og endestasjon for buss, båtopplag og båtplasser genererer biltrafikk fra fjern og nær. Golfbanen med våtmark mot Sonskilen er en grønn lunge, men disponert for golfspill.

Området ved Saltbuveien representerer ennå et naturområde med noen hytter og få fastboende, et lite område med eikeskog der liljekonvallen bugner om våren. La det få leve!

Vellet beklager at Son er i ferd med å endre sin egenart som «stedet med bygninger som må vernes, da de er av nasjonal interesse» slik Riksantikvaren uttaler. Vi må ikke bygge dette inn og la det endre preg til å bli kulisser for en voksende by av restauranter og boliger.

Videre utbygging på Kolås vil bidra til dette og bør derfor forhindres. Ekspansjonen i Vestby må finne andre områder enn å utgjøre forlengelse og fortrengning av Sons naturgitte omgivelser, heter det til slutt.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland