www.lokalmagasinet.no NYHETER | Begynner å kjenne Son på pulsen Lø. 5. des. 2020
Meny

Begynner å kjenne Son på pulsen


LM arkivfoto: Sturla Strand

AGENDA SON. FØRSTE GJESTESKRIBENT.

Publisert 19.03.15 Etter å ha bodd her i fem år, bygget hus og skapt Hallanderiet, må vi kunne si vi har slått rot i Son. Med litt aktivitet som styremedlem i Soon og Omegns Vel, medlem i Son Nærings-forening, Soon Seilforening, Soon Water Kystlag, medlem av Kystkultursenterets Venner og varamann i den kommunale havnekomiteen, begynner vi å kjenne Son på pulsen.

Jeg er ikke veldig opptatt av hva man kaller Son, om  vi skal bruke Engler eller ikke, men at vi er hyggelige mot hverandre. At man aksepterer at vi er forskjellige. Felles er at vi er glade i Son og stolte av Son.

Mitt motto har vært å forene det positive i å bevare, beholde tradisjoner men likevel akseptere forandringer. Jeg er derfor full av takknemlighet for at mange har kjempet for å bevare Son. Samtidig mener jeg også Son må følge med i tiden. Samfunnet forandrer seg. Ikke alt til det bedre. Men Son er i dag ryddigere og penere og mer tiltalende enn på lenge.

Og oppgavene fremover kan vi løse i felleskap. Det er derfor jeg med glede registrerer interesse for et samarbeid mellom vellet og næringsforeningen.

Vi trenger å myke opp litt med planter, busker og blomster. Vi trenger å ønske mer VELKOMMEN. Det ble igangsatt et arbeid med å skilte "Velkommen til Son" for noe tid tilbake. Dette må vi ta tak i fremover.

Jeg har også registrert en bedre kontakt med Vestby kommune, slik at det blir lettere å få til ting. Jeg tror oppriktig at begge ordfører-kandidatene før neste valg ønsker Son det beste, og det er mye vi har fått til!

Det viktigste på både kort og lang sikt er å tenke strategisk fremover med hensyn til parkering. Kommunen bør snarest ta opp kontakten med grunneiere for å få til parkeing på vestsiden av elven. Ingen småby kan tillate seg å slippe all biltrafikk inn i sentrum. Heller ikke Son. Første bud må bli å få ordnet nok parkering i randsonen av Son. Det er det viktigste når det gjelder markedsføring av Son.

Og så må vi få til en vennligere tone i Son Havn, bl. a ved å ikke innføre daggebyr for korttids bruk av havnen på dagtid. Dagens Europark-ordning er jo bedre enn den var, og det skulle ikke mye til. Da må vi ikke innføre lignende tilstander i havnen, med pengeinnkreving som bud nr 1.

KNUT CHR. HALLAN

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland