www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bedre skatteinngang og solid overskudd Ti. 20. okt. 2020
Meny

Bedre skatteinngang ga SOLID OVERSKUDD

Publisert 15.02.17 (LM Nyhetsdesk) Skatteinntektene ble høyere enn forventet. Det bidro sterkt til at Vestby kommunes regnskap for 2016 fikk et netto driftsresultat på 47,5 mill. og et regnskapsmessig overskudd på 31,1 mill. kr. Driftsutgiftene ble dessuten 2,5 millioner kr lavere enn budsjettert.

► Resultatgraden ble da på 4,2 prosent, 1,2 prosent over Fylkesmannens anbefaling. Rådmannen kaller det er "et meget tilfredsstillende resultat", ifølge pressemeldingen fra økonomisjef Mikal Johansen som er sendt ut i dag.

Kommunen hatt gode resultater over flere år, og har bygget opp disposisjonsfond som nå er på tilsammen over 300 millioner kroner.

- Fondsoppbyggingen har vært nødvendig for at kommunen skal kunne møte økte behov som følge av sterk vekst i antall eldre samt variasjoner i driftssituasjonen, heter det.

Deler av netto driftsresultat går til fondsavsetninger og avsetninger som kommunestyret tidligere har vedtatt.

► Likevel sitter man altså igjen med et regnskapsmessige overskudd på 31,1 mill. kroner. Dette er midler som kommunestyret vil bestemme bruken av når regnskapet behandles 26. juni.

Det regnskapsmessige overskuddet skyldes altså i hovedsak at skatteinntektene ble større enn budsjettert. Rådmannen mener likevel "at den viktigste grunnen er en effektiv tjenesteproduksjon og lave administrasjonsutgifter". I tillegg har resultatområdene styrt sine budsjetter godt og vært lojale mot budsjettet som kommunestyret vedtok.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland