www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bakke eller Ludvigsen? Ti. 20. okt. 2020
Meny

Bakke eller Ludvigsen?

Publisert 09.10.15 (Reporter Svein-H. Strand) Mens valg til organer under kommunestyret skal foregå enten som avtalevalg eller som forholdsvalg, så skal ordførervalg avgjøres etter flertallsprinsippet. Vil Vestby Høyre i konstitueringsmøtet mandag velge å stå utenfor blokkene og i utgangspunktet stemme for gjenvalg av John A. Ødbehr?

► Opposisjonsblokka på 11 vil ventelig foreslå en av sine. Mest trolig i dag: MDGs Bente Bakke, avhengig av forslag på varaordfører. I så fall må Høyres sju i andre valgomgang velge mellom Aps Tom A. Ludvigsen og Bakke eller en annen kandidat fra denne blokka som kommunens nye ordfører.

LM har stilt kommunens rådmann Sjur Authen dette spørsmålet:

Gitt at Høyre velger å stå utenom blokkene i konstitueringen: Hva sier regelverket dersom det er en situasjon hvor det blir framsatt tre forslag på valg av ordfører? Et svært tenkelig resultat er jo da at vi får stemmetallene 17, 11 og 7.

Valg av ledere av folkevalgte organer er alltid flertallsvalg. Det følger av kommunelovens paragrafer 35 og 38. I ditt scenario vil ingen ha mer enn halvparten av stemmene. Det vil da bli ny avstemming. Dersom stemmetallene er de samme, vil da den kandidaten med flest stemmer bli valgt, svarer Authen.

Høyres sju må da, med andre ord, velge om de passivt vil bidra til at Vestby får Ludvigsen som ordfører, eller stemme slik at de 11 i første valgomgang blir til 18.

► I Vestby er situasjonen nå så spesiell at forslag på valg av varaordfører kan bli det avgjørende dersom Høyre i løpet av helgen ikke forhandler seg til en skriftlig avtale med blokka Frp, Bygdelista, MDG og KrF.

Frp har i forveien sagt at de vil legge fram forslag på sin representant Kenneth Lien Steen som varaordfører.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland