www.lokalmagasinet.no NYHETER | Avtale godkjennes i tvist med kommunen om seilerbrygge? On. 2. des. 2020
Meny

Avtale godkjennes i tvist med kommunen om seilerbrygge?

Publisert 28.08.13 Styret i Soon Seilforening har innkalt til ekstraordinært årsmøte i dag kl. 19.00 i foreningens klubbhus Neptun. Styret ønsker 3/4 flertall for et avtaleutkast i en gammel rettighetstvist med Vestby kommune om en trebrygge og en utsettingsrampe.

♦ I saksutredningen med styrets innstilling beskrives bakgrunnen for saken slik:

Vestby kommune (VK) og Soon Seilforening (SSF) har siden 2010 hatt en uavklart tvist om eiendomsretten til en trebrygge på 36 meters lengde og 4 meters bredde mot sjøen mot vest, anlagt av SSF i forbindelse med opparbeidelse av  Seilforeningens eiendom, 160/16. Tvisten omfatter også utsettingsrampen som benyttes til utsetting av seilforeningens joller med ombordstigning fra handicapbryggen samt kanoer, kajakker o.l. for allmennheten. Området ble bekostet og har vært vedlikeholdt av seilforeningen helt frem til i år. SSF har engasjert advokat som har bistått
oss.

Etter 3 år med korrespondanse frem og tilbake mellom partene innkalte kommunens forhandlingsutvalg partene til møte med sikte på å komme frem til en evigvarende bruksavtale. Etter flere versjoner med avtaletekst har partene nå kommet frem til en bruksavtale som begge parter kan akseptere, se vedlagte bruksavtale.

Avtalen innebærer at SSF gir fra seg eiendomsretten til den ytterste bryggekanten og utsettingsrampen til VK. SSF gis varig bruksrett til anlegget ut fra dagens bruk. VK overtar større vedlikeholdsansvar, og betaler SSF en årlig kompensasjon, se punkt 8 i avtalen.

Styrets innstilling:
Ut fra en samlet vurdering tilrår styret at årsmøtet godkjenner avtalen, men styret ønsker 2/3 flertall for godkjenning av avtalens innhold som innebærer at vi avstår fra å hevde eierskap til den ytterste bryggekanten og utsettingsrampen mot å få en evigvarende bruksrett til samme ut fra dagens bruk.  

Alternativet - dersom årsmøtet sier nei til godkjenning av bruksavtalen - er at VK må få en rettslig kjennelse på at kommunen har ervervet eierskap til brygge og utsettingsrampen. Selv om vår advokat mener vi har "sterke kort", er en rettssak forbundet med ytterligere tidsbruk, kostnader og usikkerhet om utfallet.

Styret vil på årsmøtet redegjøre nærmere for sakens innhold med offisielle dokumenter som er gått mellom partene i denne saken. Dersom ytterligere opplysninger ønskes før møtet, ta kontakt med SSFs leder Rune Elvrum, tlf. 926 29 080 eller nestleder Svanhild Larsen, tlf. 936 97 971.

Styret anmoder medlemmene om å møte opp på det tillyste ekstraordinære årsmøtet.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland