www.lokalmagasinet.no NYHETER | AVLØSERFORSIDE UNDER TEKNISKE PROBLEMER Fr. 30. okt. 2020
Meny


Avløserforside under tekniske problemer

Denne siden er opprettet 23. april 2020 for å avhjelpe et akutt problem med publisering på den ordinære forsiden til Lokalmagasinet.no. Vi starter med å republisere noe av det som gikk tapt 21. og 22. april. Videre vil det komme løpende lokalnyheter, og etter behov blir det her lenker til innsidemodulen som ikke er berørt av feilen. Vi viser ellers til  redaksjonelle orienteringer i høyre spalte på den ordinære forsiden, som heller ikke er berørt. Red.
LMs CORONA-KORTNYTT: Notiser fra 18. mars til 28. april

På en av regjeringens pressekonferanser, 29. mars, sa sosialministeren at kommunene har et lager for smittevernutstyr. Til LM bekrefter rådmann Sjur Authen at Vestby kommune har et slikt beredskapslager. KLIKK på tittel-lenka og les mer. 

De tre fra Frp sa nei til å overta SON KYSTKULTURSENTER

(21.04.20) I mandagens historiske fjernmøte på Skype ble det også skrevet historie i et vedtak der Vestby kommune overtar Son Kystkultursenter fra Follo Museum. Kommunen eier fra før av tomtegrunnen, og nå også bygninger og museumshavn.

Saken hadde vært gjennom forberedende behandling i formannkapet. Der ble rådmannens velbegrunnede forslag vedtatt som innstilling til kommunestyret. Av forståelige grunner ble mandagens stemmegivning gjennomført som JA eller NEI.

Etter navneopprop fra ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) hørtes bare tre nei, alle fra Frp. Dermed var rådmann Sjur Authens forslag endelig vedtatt, og LM lager en nyhetssak om dette og hele saksframlegget med vurderinger.

SAMLESIDE: KYSTKULTURENTERET MELLOM TO EIERSKAP

Historisk kommunestyremøte

(13.04.20) Mandag i neste uke blir det et historisk møte i Vestby kommunestyre. Som et tiltak for vern mot corona-smitte, blir møtet gjennomført som digitalt fjernmøte.

Historisk kan også en av sakene sies å være. Nemlig Follo museums behov for, og søknad om, at kommunen overtar eierskapet til Son kystkultursenter. Spenningen foran møtet er selvsagt stor i Son kystkultursenters venner.

Foreningen er i praksis ansvarlig for både produksjon og gjennomføring av publikumsrettede aktiviteter på årsbasis. Dette gjelder vel å merke aktiviteter der besøkstallene enkelte år har overgått en turistmagnet som Oscarsborg-museet i Drøbak.


I gråsonen mellom to eierskap har produksjonen av årets sommerutstilling pågått for fullt, under ledelse av Tove Lissner.

Morgenen da krigen kom til Norge og Son:


Avdelinger med tyske/østerrikske soldater er nettopp blitt satt i land fra bl.a. DS "Oscarsborg I" (i bakgrunnen) etter senkningen av "Blücher" i Drøbaksundet.

Landsatte rundt 1000 soldater

Tysk "hvalbåt" først til brygga


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland