www.lokalmagasinet.no NYHETER | Årsberetning for Bibliotekets venner i Son Fr. 4. des. 2020
Meny

Bibliotekets venner i Son - styrets beretning

for arbeidsåret 2017/2018


Styret har i 2017 bestått av: Leder: Kjell Meek. Sekretær: Anne Horn. Kasserer: Ellen Hermansen. Styremedlem: Siv Kerstin Bakke. Styremedlem: Jan Enger. Varamedlem: Asbjørn Halvorsen.

 
Styret har hatt 8 styremøter i 2017 (etter årsmøtet) og 2 styremøter i 2018.  Det er behandlet til sammen 42 saker i 2017 og 5 saker i 2018.
 
Blant saker som er behandlet, nevnes:

- Styrevedtak om å begynne å ta inngangsbetaling for ikke-medlemmer. Begrunnet i at det bør være visse fordeler forbundet med å være medlem og betale medlemskontingent.

- Besluttet ikke å arrangere jazz- og poesidag – populært, men stort løft, og har ikke hatt effekt når det gjelder medlemsverving eller oppmerksomhet omkring biblioteket.
 
- Fellesmøte med Vestby bibliotek: Tema: Hva kan gjøres for å styrke bibliotekets stilling i lokalsamfunnet?

- Styrevedtak om å innlede samarbeid med ARK bokhandel i Vestby, som står for boksalg i biblioteket (dette fordi folk gjerne vil kjøpe bøker av den aktuelle forfatteren, mens forfattere ofte ikke ønsker å selge bøker selv). Samtidig arrangerer vi populær utlodning av en av forfatterens signerte bøker.
 
Medlemmer: Ved årsskiftet hadde 115 medlemmer betalt kontingent. Både de betalende medlemmene og andre kontakter får informasjon om foreningens aktivitet på vår Facebookside, per epost og ved bekjentgjøring i lokalaviser, på Vestby kommunes hjemmeside og ved plakater i nærmiljøet.
 
Forfattermøter i 2017 (etter årsmøtet):

27. april: Forfatter Thorvald Steen ga oss innsikt i en særegen side ved Aleksander den stores liv, med utgangspunkt i boka «Det usynlige biblioteket».
 
7. september: forfatter og essayist Tor Åge Bringsværd leste høyt fra, og kåserte omkring, sin nye essaysamling «Veneziansk spaserstokk med elefanthode».

28. september: forfatter og biograf Atle Næss fortalte om Martin Luther og reformasjonen, med bakgrunn i hans nye biografi, «Martin Luther». 

9. november: forfatter og Hellas-kjenner Tove Nilsen leste og samtalte med Kjell Meek, med utgangspunkt i «Himmelske dager», med handling fra Kreta.  
 
I 2018 har vi til nå arrangert 2 møter:
 
25. januar: Maja Lunde, forfatter med internasjonal suksess med sin forrige bok «Bienes historie». På forfatterkvelden samtalte vi om den nye boka «Blå». Også denne boka viser et klart miljøengasjement fra Maja Lunde. 
 
1.mars: Dag O. Hessen er en samfunnsengasjert biolog. I hans siste bok
«Vi» – forsvarer biologen det gode mennesket i pessimismens og misantropiens tidsalder. 
 
Forfattermøtene har vært godt besøkt, med mellom 40 og 60 personer til stede.

Fra november 2017 blir besøkende som ikke er medlem av Bibliotekets venner bedt om å betale kr 50 i inngangspenger. Medlemmer har, som før, fri adgang.
 
Oppsummert: Foreningen er i god drift, og i tillegg til at vi har gode forfatterkvelder, greier vi også å løfte fram biblioteket vårt.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland