www.lokalmagasinet.no NYHETER | Arnardo takker og kommer gjerne tilbake til Ørajordet Ti. 27. okt. 2020
Meny

Arnardo takker og kommer gjerne TILBAKE TIL ØRAJORDET(15.08.18. Tekst og foto: Svein-H. Strand) Bedre sent enn aldri! Dét får bli en dobbelt kommentar: Til Cirkus Arnardo. Og til oss selv. For: På rekordvarme 27. juli hadde Norges eneste cirkus forestilling på Ørjaordet, Sons store parkeringslass rett over Sonsbrua. 28. juli sendte vi en epost og spurte hvordan det gikk med plass og det hele.

Forestillingen fikk vi nemlig ikke sett. En rask fotorunde rundt det parkerte cirkuset var alt. Ikke før 4. august lot presse-kontakten høre fra seg. Og ikke før i dag 15. august får vi gjengitt litt av dette. I mellomtiden har det jo vært et sterkt fokus på "Oliven-sirkuset" uten sammelikning for øvrig, selvfølgelig.

Plassen på Ørajordet fungerte fint den, blir det slått fast innledningsvis.

Verken Son eller Store Brevik sto på programmet i sørkommunen da cirkuset på forsommeren duret nedover med Østfold-byene i kikkerten.

Så hvordan fikk de brått kloa i Ørajordet? Svaret er like kort som greit:

Vi takker Vestby kommune og teknisk etat for velvillig imøtekommenhet så vi fikk låne denne plassen.

Men en tropevarm dag var kanskje ikke det beste for besøket?

Helt fullt ble det ikke i varmen. Vi foretrekker at temperaturen er under og ikke over 30 grader 32 som det var i Son! Men vi lufter i teltet, så det oppleves faktisk ganske svalt likevel, selv om sola står på utenfor teltet.

Så vet vi det. Etter besøket i Son gledet Cirkus Arnardo en rekke småsteder utenfor og mellom Østfold-byene, med Jeløy som første stopp. Deretter sto Hedmark for tur.

Sesongen varer til midt i september, og så starter arbeidet med å forberede neste års program. Arne Arnardo startet cirkuset i 1949, så det er intet mindre enn et 70 års jubileumsprogram som skal sys sammen. Forhåpentligvis får vi satt Son på kartet også i jubileumsåret 2019!
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland