www.lokalmagasinet.no NYHETER | ARKITEKTEN "så best" On. 2. des. 2020
Meny

ARKITEKTEN "så best"

Publisert 13.05.15 (Reporter Svein-H. Strand) Hvem ser best? Det var LMs tittel basert på saksframlegget om Tønnesveien 37, kort vei fra sjøen sør i Son. Der har Michael Batchelor, seniorarkitekt i Son med en rekke boliger på merittlista gjennom flere tiår, tegnet en ny bolig.

LM arkivfoto av Michael Batchelor

Som ansvarlig søker klaget Batchelor på plan- og miljøutvalgets avslag om dispensasjon og rammetillatelse i januarmøtet.

Siden da er tegningene endret. Etter en befaring fant utvalget denne gang "at tiltaket har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene".

Nødvendige dispensasjoner ble innvilget og rammetillatelse gitt.

Dette ble enstemmig vedtatt 27. april etter et fellesforslag fra Kjell Meek (SV). Politikerne vendte dermed tommelen ned for bygninssjefens innstilling på vegne av rådmannen.

Fra LMs omtale av saksframlegget til møtet:

Villaen som er tegnet på "høybrekket" i Tønnesåsen er snudd 90 grader siden rammetillatelsen ble gitt.

Og takvinkelen er blitt som på andre villaer i området og trenger dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelse om dette i paragraf 2.

Dispensasjon ble avslått av plan- og miljøutvalget i januar i år, og vedtaket sier ikke noe annet. Men det gjør bygningssjef Hans Chr. Fæste og hans saksbehandler Ida Fagereng, den andre han har satt på denne jobben.

I framlegget argumenteres det heftig rundt visuelle kvaliteter ved de nye tegningene som viser dominerende gavlvegger, mot øst og vest.

Argumentasjonen omfatter "vesentlige brudd på visuelle kvaliteter", og er innom både reguleringsbestemmelsene for området, lovens paragraf 29-4 (plassering, avstand, naboulemper) og helt ned til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.

I forrige saksframlegg ble det til og med reist spørsmål om tiltaket "er basert på faglig begrunnede valg".

– Dette kan lett oppfattes som at det stilles spørsmål ved min faglige kompetanse og profesjonelle integritet, noe som kan betraktes som en faglig fornærmelse, parerte Batchelor.

Det er ikke første gang sivilarkitekten og bygningssjefen er på kraftig kollisjonskurs.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland