www.lokalmagasinet.no NYHETER | ARKEOLOGISKE UTGRAVNINGER PÅ SON TORG Lø. 5. des. 2020
MenyLM-foto: Svein-H. Strand
♦ Dette er åpningsside for en egen stoffgruppe som er opprettet  på Lokalmagasinet.no, fra de arkeologiske utgravningene på Son torg våren 2012.
♦ Lenker til sakene i stoffgruppen kommer opp i margmenyen t.v. etter hvert som sakene blir publisert. 
♦ Disse lenkene vises bare når du har klikket deg inn fra "boksen" for stoffgruppen ARKEOLOGISKE UTGRAVNINGER PÅ SON TORG.  Som står fast på forsiden...
♦ Litt komplisert, men bare litt. Når sakene er ferske vil det også ligge snarveilenker til dem, i henvisningssaken på forsiden.
♦ Bildet over er fra søndag 18. mars, etter at arkeolog Marianne Johansson fra arkeologisk feltenhet i Akershus fylkeskommune hadde holdt orientering for et hundretalls mennesker om hva som var avdekket så langt.  
♦ Andre bilder fra den historiske begivenheten i Hollenderstaden Son finner du altså via margmenyen t.v., på den eneste undersiden som er opprettet så langt i denne stoffgruppen. Flere bilder kommer.
Hilsen redaksjonen
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland