www.lokalmagasinet.no NYHETER | ARKEOLOGISKE UTGRAVNINGER I SON NORD-KVARTALET Ti. 1. des. 2020
Meny

Graver fram bryggeanlegg fra hollendertiden

Foto: Sturla Strand 

Publisert 07.12.2011 Rutinemessige arkeologiske undersøkelser som utføres i forbindelse med den planlagte utbygging av kvartalet nord i Son sentrum har i dag avdekket rester etter et bryggeanlegg som trolig er fra 1600-1700-tallet.


♦ Dette er i så fall et anlegg fra den såkalte hollendertiden da Son var Oslofjordens viktigste havn i forbindelse med utskipning av tømmer. Det ble også funnet potteskår.

Funnstedet ligger i den bakre delen av parkeringsplassen foran Kiwi-gården.

Vi kommer med mer tekst og en bildeserie om funnet, som kan få følger for deler av bebyggelsesplanen i reguleringsområdet.


 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland