www.lokalmagasinet.no NYHETER | Aprilspøk i pressen kan bli forbudt On. 2. des. 2020
Meny

APRILSPØK i pressen KAN BLI FORBUDT!

(02.04.17) Og dette var da vår aprilspøk i år.

(01.04.17 (LM Nyhetsdesk) På en dag hvor nyhetsredaksjonene i Norge og en rekke andre land kan "ta den helt ut" og gjøre sitt for å markere Jugerdagen 1. april, så forberedes det i Brussel et EU-direktiv som i praksis kan bety slutten på denne lange tradisjonen.

Illustrasjonsfoto: LM Arkiv

♦ Det betyr nødvendigvis ikke at EU-byråkratiet har mistet all sans for humor og tradisjoner. Saken er nemlig den at det er avdekket såkalt "major basical legal problems" i tilknytning til det omdiskuterte Datalagringsdirektivet som indirekte rammer aprilspøktradisjonen midt i mellomgulvet.

I en særskilt lagringsforskrift som blir lagt fram 1. mai, rettet mot allmennmediers nyhetsproduksjon, er det nemlig forutsatt at det skal gjøres unntak for "saker som er uten noe som helst hold i virkeligheten og kun skrevet og publisert for å fokusere på mediet selv og følgelig ikke har noen samfunnsmessig funksjon."

Dette får Lokalmagasinet.no opplyst fra kilder på nettsamfunnet Twitter som står den norske motstanden mot datalagringsdirektivet nær.

I Norge er det så langt bare en håndfull personer i det juridiske miljø som er informert om denne saken, og opplysningene er kommet via allierte innenfor selve EU-systemet.

Men hvordan man teknisk sett skal kunne lage et unntak for én dag hvert år, og samtidig være helt sikker på at det virkelig er en aprilspøk, ja det er problemstillingen i et nøtteskall.

Skuddårene er blant de mange problemer man støter på når det gjelder mulighetene for å få programmert en effektiv utlukingsmekanisme for hele EU-området.

Men det kanskje viktigste problemet, og som kan ende med et totalforbud mot det som i de første utkastene også benevnes som "bevisst nyhetsløgn", er lokalpressen.


Ledende eksperter innenfor både medier, IKT og jus som har vært konsultert, med de høyste timesatser som er sett i EU-systemet for å sikre taushetsbehovet, har sett på problemet.

Denne såkalte "1. april-gruppen" er helt enig om at mulighetene for å identifisere og skille mellom bl.a. overdrivelser og bevisst fantasi er, sitat "overveiende grensende til det umulige, slik at bare et direkte forbud med et straffebud i bunnen kan løse problemet forhold til å få gjort Datalagringsdirektivet til det effektive redskap det var ment å skulle være." 

Det helt avgjørende, mener ekspertgruppen, er problemet med de framvoksende nye lokale nyhetsmedier på internett som ikke har noen forankring i papirutgave, og som kan endre innholdet i sine saker gjennom hele døgnet.

Nettavisene har ofte også ingen eller dårlige kildeangivelser for sine nyhetssaker, særlig de første versjonene i saker som utvikler seg gjennom døgnet.

Saken er da også lekket til LM som "en prøveballong" for å bli offentliggjort på selve 1. april, og med et øye til at LM er et eksempel på et moderne superlokalt nettmedium som ofte er tvunget til å benytte seg av anonyme kilder når viktige nyheter for lokalsamfunnet første gang publiseres.

Det er ventet at representanter for våre kilder i denne saken vil stå fram etter at det har vært holdt en uformell orientering for partilederne på Stortinget like etter påske.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland