www.lokalmagasinet.no NYHETER | Aprilspøk 2019: Bekkeråd eller supperåd Sø. 17. jan. 2021
Meny

Bekkeråd eller supperåd

(02.04.19) DETTE VAR ÅRETS APRILSPØK I LM. Denne oppdateringen vil som tidligere år følge saken i vårt arkiv og når den går i omløp på nettet.

(01.04.19) (Reporter Svein-H. Strand) De har gjort det i en rekke byer siden århundreskiftet, og det har nesten uten unntak vært mottatt som et positivt miljøtiltak: Større og mindre bekkefar har vært åpnet etter å ha vært "lagt i rør" for flere tiår siden.

► Kunne dette være mulig for en av de fire bekkene som sildret og rant fra øst mot vest da Son var egen kommune?

Ja, mener en nystartet liten "tenkegruppe" som prøver å konstituere seg som formell forening løpet av våren, får LM opplyst. Her deltar folk med både foreningstilknytning og andre som deler en sterk Son-interesse under mottoet "Bevare meg vel".

Interesserte kan komme på et kort, uformelt orienteringsmøte som holdes på Son Kystkultursenter i kveld kl. 20:30.

Gruppen har ikke funnet det hensiktsmessig å vise hvem de er før de har kontstituert seg med talspersoner. Men LM har fått grønt lys for å opplyse at formålet vil være å kaste inn forslag om tiltak til debatt og modning i lokalsamfunnet. Velbegrunnede forslag basert på andres erfaringer.

Stikkord for arbeidet: Bevaring ved tilbakeføring. Og bevaring ved endring og tilvekst. Andre oppgaver skal gruppen i utgangspunktet ikke ha.

På den måten håper man å kunne arbeide effektivt og målrettet. Veien til å bli et "supperåd" kan likevel være kort dersom ikke det leveres innspill som har høy nok kvalitet, også i beskrivelsen av det aktuelle tiltak.

Da heller Bekkerådet, smiler vår kilde. Vel vitende om at hele ideen til denne gruppen kan stå og falle på at første innkast vil bli godt mottatt. Vil det bli Olla-bekken, Svendsebekken eller Løkkeveien-bekken?

Bekken som rant fra Stenløkka er trolig ingen reell kandidat på grunn av dagens bebyggelse. Om de fire bekkene som nå i sin helhet renner i rør og ut i Sonskilen kan du lese HER.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland