www.lokalmagasinet.no NYHETER | Åpent brev til Tom A. Ludvigsen To. 26. nov. 2020
Meny

Åpent brev til Tom A. Ludvigsen

Publisert 07.12.12 AV SVEIN-H. STRAND I politikken er det å selge skinnet før bjørnen er skutt en livsfarlig øvelse når det kommer til pengebruken. Det vet snart alle voksne i denne kommunen. Men hva med Vestby Arbeiderparti? Mange leser storøyd uttalelsen fra medlemsmøtet om kommunens budsjett/handlingsplan. Visste vi ikke bedre, kunne ingen ane at dette kommer fra det ledende opposisjonspartiet i en kommune der et uvørent feilsteg – enda et – kan få dramatiske konsekvenser for nær sagt alle aktiviteter som ikke er lovpålagte.

♦ Hvordan vil dere finansiere partiets forslag, gruppeleder Tom Anders Ludvigsen?

Blant annet foreslår dere bevilgninger som faktisk må sies å være unødvendig mye til skoleutbygging – langt over det som Vestby kommune faktisk har mulighet for å investere i nærmeste framtid.

Til å dekke ekstravagansen går partiet ditt inn for eiendomsskatt på næringseiendommer, leser vi. Men dette er noe alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, er enige om!

Og vi vet jo nå at storsalg av næringseiendommer mildt sagt er en usikker løsning. Salgstørken de senere årene taler sitt tydelige språk om dét. Løsningen er ikke bare usikker, den er også direkte farlig når man som her har brukt salgsinntektene på forskudd!  

Det er en historisk budsjettdrakamp som pågår i Vestby nå, og den er mer komplisert og nyansert enn det dere skriver fra medlemsmøtet. Et møte med et ukjent antall deltakere, med et ukjent antall synspunkter.

Hvorfor later dere egentlig som om økonomien i Vestby er en enkel sak, og at ingen kutt er nødvendig? 

Kort sagt: Så lettvint skal det ikke være å arbeide i opposisjon!
 
For bare å nevne eiendomsskatten: Den må forberedes og kan nå tidligst tas i bruk i 2014. Et utrolig avstemmingsrot i kommunestyret for noen uker siden sørget for det. Ap bidro åpenbart sorgløst med sitt til at ingen forslag fikk flertall.

Noen kutt bare gjennomføres – først og fremst for pengebruken neste år.

Det blir en nervepirrende behandling i kommunestyret, som det sies i en e-post til LM i dag.

Men gjør det ikke mer nervepirrenede enn nødvendig da, Ludvigsen!

Alle ser at det som står i uttalelsen etter medlemsmøtet ikke henger på greip. Også retorikk har sine grenser. Ikke minst når den bygges rundt sympati for "de svakeste".

Fikk kommunestyregruppa rett og slett blanko fullmakter til å improvisere seg i mål med opposisjonsæren i behold, Ludvigsen?

Dere kan jo ikke få både i pose og sekk! Å låne oss til budsjettbalanse vil være jevngodt med å ta fatt på veien tilbake til ROBEK-lista. Under Fylkesmannens aministrasjon. Der er det lite lite hyggelig som da Vestby var der for ikke så veldig lenge siden.

Så hva er det du vil kutte med ryggdekning fra medlemsmøtet?

Hele denne rariteten av et velgerfrieri kunne for øvrig vært elegant unngått. Dere få som egentlig styrer lokalpartiet kunne bare bestemt dere for å respektere den politiske borgerplikten fullt ut. Nemlig ved å delta i den viktige finanskomiteens løpende møtevirksomhet gjennom 2012.

Da hadde kanskje også SV og Sp kommet diltende etter. Og vi velgere og innbyggere kunne fått det vi fortjener: En seriøs og konstruktiv "finansopposisjon" i et ledd der det også har vært mye oppdatert og nyttig økonomifakta fra administrasjonen å hente.

Vestby Arbeiderpartis offentlige raljering om "kuttkomiteen" – der for øvrig den alminnelige møteplikten ikke er opphevet, slik dere ser ut til å tro – er rett og slett skammelig og egnet til å sette lokaldemokratiet i vanry.

Så hva sier du, gruppeleder og tidligere mangeårig ordfører?

Vi lever i en tid der arenaer for lange eller korte ytringer byr seg fram nesten hvor enn vi snur oss. La oss i det minste få noen ord på partiets hjemmeside før det viktige kommunestyremøtet. Der behøver du ikke frykte annen redigering og vinkling enn din egen.

Men ingen ting er kanskje som et realt intervju med en journalist du kjenner gjennom mange år. Da duger vel ikke Østlandets Blad.

Ring Kjersti Halvorsen i Moss Avis da vel! Det har du – og vi i "tolkekomiteen" – hatt bra nytte av før.

Uklarhetene og den kranke retorikken som hersker i dag er i alle fall knapt til å holde ut!

Og så må du få med noe om hvorfor Vestby Arbeiderparti plutselig er blitt for å bevilge penger til et nytt kirkebygg i Son. Parolen i årets 1. mai-tog var jo ikke til å ta feil av! 

SVEIN-H. STRAND
LM-redaktør og velger   
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland