www.lokalmagasinet.no NYHETER | ANGREFRIST for lokalbanken? Sø. 27. sep. 2020
Meny

Hvor er den kreative bankaktør?

(28.04.17) En tilleggskommentar i etterkant: "Nettbanken" er en strålende innretning som både forenkler og utvider opplevelsen av å være bankkunde. Den gir ikke minst små næringsdrivende muligheten til å analysere og forvalte inngående og utgående midler. Og du flytter på et blunk penger mellom dine ulike konti.

Å sette dette opp mot tradisjonelle tjenester over skranke, inkludert å få praktisk hjelp med f.eks. transaksjoner til utlandet som det haster med, er feil. Både små og store bankaktører bør holde seg for gode til å "blande skitt og kanel" på denne måten når det er stordriftsfordeler det først og fremst handler om.

Hvor er den kreative bankaktør som evner å omforme innholdet i det tradisjonelle lille bankkontor til et sted der nye og gamle tjenester utfyller hverandre?

Med få ansatte og automater som hjelper oss med tjenester der selv internett må melde pass, tror jeg mange frafalne igjen vil "ta en tur i banken". SVEIN-H. STRAND

ANGREFRIST for lokalbanken?

(27.04.17. Endret 12:56) AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Det er nå snart bare halvannen måned til den tradisjonsrike "lokalbanken" i Son, sørkommunens stadig viktigere tjenesteytende sted, en bymessig turistmagnet snart året rundt, stenger dørene. Som alle nå vet, gjøres Son bankløs for å styrke avdelingen i Vestby sentrum, med ambisjoner om å bli by. Og dét fordi stadig flere, og definitivt ikke bare i Son, bruker digitale banktjenester i stedet for analoge tjenester over skranke.

Men er konsultasjoner hos en kundebehandler, og signering av lånedokumenter etc., analoge tjenester? Uansett, det må du snart reise til Vestby for å få gjort. To stykker må avgårde dit hvis det er ektefeller det kreves signatur fra. Dersom overordnede myndigheter hadde hatt noe å si, ville de i alle fall sagt at det er bra langt fra miljøriktig å generere trafikk langs vei halvannen mil nordover og tilbake.

Bankens styre har sluppet unna uten protester fra verken velforening eller næringsforening. Det er på sett og vis overraskende. Men ved nærmere ettertanke: Egentlig ikke. For hva nytter det dersom ikke "halve Son" spontant "tar til gatene" og lokalpressen for å hamre inn sin protest.

► I det offentlige rom har bare to kjente beboere ytret seg. Svært negativt. Snakket de for den tause majoritet? Kanskje, kanskje ikke. Men de uttrykte i alle fall tankene til en stor minoritet. De som vil savne lokalbankens fysiske sentrale nærvær, i egen bygning, i form av automater såvel som kundebehandlere. Kundebehandlere som både kan gi råd over et bord om investeringer og sparing og innvilge eller refinansiere lån.  

Nedleggingene har dessuten stor negativ symbolverdi, her presist og godt formulert av ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen: – Når det lokale bankkontoret legges ned, framstår Sparebanken Nord-Norge kun som en av flere banker innbyggerne forholder seg til, påpeker hun i Nord-Norsk Debatt.

Om det allerede har vært eller vil bli en kundeflukt fra relativt nye Sparebanken Østfold Akershus (en markedsstrategisk fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank) gjenstår å se til årets siste kvartalsrapport foreligger.

► Men det vil ikke være overraskende om endel gamle kunder nå bare omstiller seg enda mer og orienterer seg bredere i denne nye bankverden. En verden der vi finner aktører som ikke engang opererer fra et bankkontor.

En ny forretningsbank kan i dag stiftes med en aksjekapital på minst fem millioner euro, det vil si cirka 40 millioner kroner. Kongen i statsråd kan i særlige tilfelle tillate at aksjekapitalen settes lavere, helt ned til én million euro.

Mye av den rene utlånsvirksomheten preges i dag av selskaper som opererer snedig i markedet med kapital som stilles til rådighet av ordinære banker. Bare til høyere rente. Pengene kan du hos noen få på konto neste dag, og du signerer ikke et eneste dokument. Du bare signerer digitalt med din bank-ID.

Men vi kan ikke i vår tid nedlegge alle banktjenester over disk og øvrige kundetjenester som bankansatte yter.

Rett nok lever vi i en tid der selv dagligvarene kan handles digitalt, og så får du alt brakt hjem til døra. Ikke bare slike nettbutikker har vi fått og benytter oss friskt av. Likevel trenger vi de fysiske butikkene. Også som sosiale møtesteder, som banklokalene engang var.

I lokalbanken i Son, særlig da den het Soon Sparebank, avd. av Rygge-Vaaler Sparebank, kunne vi også kjøpe lokale produkter som Son-bøker eller slå av en liten passiar hvis det var ventetid.

Trubaduren Ole Paus sa i et 70-årsintervju på TV at han minnes 1970-årene positivt som "en tid der det var angrefrister". Uten sammenliknng for øvrig: Måtte det være en angrefrist også for vårt lokale bankstyre. Sånn at vi i det minste to dager i uka kunne få snakke med en kundebehandler og bruke automater, ikke minst den som omgjør klingende mynt til digitale tall på din konto! 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland