www.lokalmagasinet.no NYHETER | Andelen eneboliger ned i Akershus Fr. 30. okt. 2020
Meny

Andelen eneboliger ned i Akershus

Publisert 01.02.13 (LM Nyhetsdesk) Befolkningsutviklingen i Akershus gir økt boligbehov og lavere andel yrkesaktive. Dersom dagens bosettingsmønster opprettholdes, må det bygges 70.000 nye boliger til 2030. Det har vært en nedgang i andelen eneboliger i Akershus de siste årene, en utvikling som etter all sannsynlighet vil fortsette. I 2011, som beregningene tar utgangspunkt i, var det omtrent 216.000 bebodde boliger i Akershus. Rundt halvparten var eneboliger. Det er særlig personer over 40 år som bor i eneboliger.

♦ En større andel av befolkningen vil være over 60 år i 2030 enn i 2012. Befolkningsveksten og den ventede endringen i fordelingen mellom ulike aldersgrupper vil få konsekvenser for det samlede boligbehovet i fylket og fordelingen mellom den yrkesaktive og ikke-yrkesaktive delen av befolkningen. Prognosen bygger på SSBs middelalternativ for Akershus.

Endringen i befolkningen vil også påvirke balansen mellom den yrkesaktive og ikke-yrkesaktive delen befolkningen. Tallet på yrkesaktive vil øke, men for ikke-yrkesaktive personer vil tallet øke mer. Konsekvensen er at det i 2030 vil være flere ikke-yrkesaktive enn yrkesaktive i fylket, dersom dagens sysselsettingsmønster holder seg.

Dette er noen av opplysningene i den nye statistikken og prognosene fra Fylkesprognoser.no. www.fylkesprognoser.no gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker. Formålet med å lage prognosene er å gi politikere, saksbehandlere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag, for eksempel innenfor skole- og boligutbygging.

De som står bak www.fylkesprognoser.no er Pandagruppen, sammen med Sintef. Nettstedet fylkesprognoser.no er en pilot, og vil derfor i denne omgang bare bli presentert i PDF-format. Pandagruppen består av 16 av landets fylker samt Kommunal- og regionaldepartementet. Den enkelte fylkeskommune er ansvarlig for de publiserte prognosene.

Kilde: Fylkesmannen.no

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland