www.lokalmagasinet.no NYHETER | Analyse ved en valgkampstart On. 2. des. 2020
Meny

Analyse ved en valgkampstart

(Publisert 07.05.19) (Av Svein-H. Strand) Bygdelistas folk har "stått bakken ned" og hatt varaordføreren. I plan- og miljøutvalget har partiets representant vært særdeles aktiv og fått mye uttelling som forslagsstiller. Men vil de igjen få stemmer fra Høyre-folk hvis de signaliserer at de fortsatt ønsker å være støtteparti for Ap og holde Tom Anders Ludvigsen i ordførerstolen?

► Innbyrdesstriden med fraksjonsvirksomhet i Vestby Høyre rammet kommunestyregruppa allerede før forrige periode var slutt. Da gikk Tone Blixøen Yrvum på talerstolen i kommunestyret og kunngjorde ny status som uavhengig representant. Og i valget mistet H utrolig nok halvparten av sine 14 mandater.

Den dedikerte Høyre-profilen som offentlig hadde vingeklippet ordfører John A. Ødbehr, står nå oppsiktsvekkende nok på Ap-lista et godt stykke nede, men likevel.

► Det har vært uro i SV-toppen fram mot nominasjonen. Ronny Kjønsø, på førsteplass i 2015, har gått over til Arbeiderpartiet, og i kommunestyret møter nå bare SV-veteranen Kjell Meek.

► KrFs eneste mandat gikk knepent til Julia Sandstø etter fintelling. Midt i perioden flyttet hun ut av kommunen. Og hun meldte seg deretter inn i Høyre etter en meetoo-sak som hun mente ikke ble tatt alvorlig nok i KrF, der hun var medlem gjennom ungdomspartiet. I Sandstøs plass sitter nå veteranen Lars Johan Rustad.

► Også Venstre måtte nøye seg med ett mandat. Det gikk til Arjo van Genderen, etter at partiet skiftet fra borgerlig til sosialistisk side i tolvte time før valget.

Overgangen ble kommunisert i en direktesendt nettdebatt, og uten at den var gjort kjent i den borgerlige leir. Sideskiftet ble vedtatt av et flertall i styremøte i Vestby Venstre bare få dager i forveien.

Strategisk har Venstre utvilsomt høstet frukter av skiftet i form av hovedretten, som er valgteknisk samarbeid om representasjon i styrer, råd og utvalg. I enkeltsaker har Venstre ofte stemt som de har lystet, sist i Solhøy-saken.

Alt i alt ser vi et atskillig labilt politisk klima, om vi ser bort fra Ap i alle fall offisielt. Valget i 2015 ga 13 mandater. Og Vestby-resultatet vil nok, også denne gang, fange opp hovedtrender av det som rører seg i politikken nasjonalt, om enn ikke i så stor grad som i et stortingsvalg.

Både Venstre og KrF kan da fort ramle ut av kommunestyret, samtidig som man mer enn aner at MDG, som i likhet med SV fikk inn to, nå gjør sine hoser grønne i det nære hos flere enn noen gang.

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland