www.lokalmagasinet.no NYHETER | Amatørmessig, unødvendig dyrt og lite rasjonelt On. 2. des. 2020
Meny

Amatørmessig, unødvendig dyrt OG LITE RASJONELT

Fredag 12.04. Endret 15:30. (Leserbrev) LM viser 08.04. reguleringsplanen for Sonskilen. Dessverre er kommunen i ferd med å repetere feilen fra reguleringsplanen fra småbåthavna fra slutten av 1970-tallet, hvor bryggene skulle gått ut fra Son havn nord-siden og Skjæret skulle ligget fritt syd for havneinnløpet. Årsaken til slike tabber ligger i manglende nautisk kompetanse i rådhuset, og hos havnesjef og havnekomiteen for den saks skyld. Bøyehavna som inntegnet er praktisk talt ubrukelig. 

♦ Den fremherskende vindretningen i havna er fra syd, hvilket betyr at bøyene ligger mot nord, inn mot skjæret og grunna. Båten som skal bruke bøya gå opp mot vinden. Men det er ikke rom mellom bøya og land, punktum. Her snakker vi naturlover som kommunen ikke kan regulere bort.

Det samme gjelder tildels plassene mot nord på flytebrygga nærmest Stavnesbukta. Fordi den fremherskende vindretningen er fra syd, og deretter fra nord (vind fra vest og øst er beskyttet av topografien), bør plassene i flytebryggene ligge nord-syd for å lette tilliggingen. B-brygga ut fra Son havn nord er selve skrekkeksemplet på feil plassering. Dermed har den planlagte brygga ut fra Skjæret heller ikke optimal plassering.

Uansett er hele planen utrolig rotete, og slik sett en fortsettelse av plasseringen av Goldfish-innlegget syd for moloen, foreslått av formann i havnekomiteen, Trygve Thorsen (Frp), i sin tid. Bøyehavn er dessuten bare å glemme. Den tar altfor mye plass, gir ikke adgang til strøm og krever jolle for å komme ombord. 

Fra et nautisk synspunkt er planen amatørmessig, unødvendig kostnadskrevende og lite rasjonell. Hvis redaktøren i sin godhet vil legge en lenke til mitt innlegg ”Nye Son havn” for noen år siden, vil man se hvordan havna burde vært bygget.

HANS CHR. AAKRE

Aakre er tdligere leder i havnestyret, som det het den gang. Og ja, redaktøren vil i sin godhet, om tiden strekker til og om arkivet står ham bi, finne fram til hans aktuelle innlegg i dag. Red. 

16:31 Da har innsenderen allervennligst selv funnet saken, Skisse for "ny Son havn". Uten påført publiseringsdato, viser det seg, men det var nok i 2011 engang. Alt hva som gjemmer seg i våre gjemmer! Red. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland