www.lokalmagasinet.no NYHETER | Alt på stell i Kolåsveien To. 26. nov. 2020
Meny

Alt på stell i Kolåsveien07.11.19 (Reporter Svein-H. Strand) Når det gjelder det høye asketreet nord i Kolåsveien, i nr. 14, så er fortsatt planen å beholde dette slik det er i dag. Ellers ligger vi greit an i forhold til tidsplanen, og fortsatt holder vi på mellom Kiwi-butikken og krysset med Labobakken.Det kan Vegvesenets byggeleder, Tore Steimoen, fortelle til LM.

Når vi er ferdig der, så er foreløpig den videre plan til entreprenøren å begynne med å legge nye vannledninger inn til boligene. Det gjelder boligene mellom Labobakken og fram til krysset Sagaveien ved Huitfeldtgården.

Betyr det mye for framdriften hvis det blir snøfritt enda noen uker?

Det har ingen stor betydning om snøen kommer nå eller om noen uker når det gjelder de arbeidene vi holder på med nå. Men generelt går jo slike arbeider litt saktere i vintermånedene kontra sommermåneder. Og dette har vi tatt hensyn til i framdrifts-planen.

Det er jo tildels svært korte avstander til bolighus. Har dere hørt fra beboere som plages av anleggsstøy?

Nei, foreløpig har det gått greit, forsikrer byggelederen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland