www.lokalmagasinet.no NYHETER | Alle som har fått Sooningprisen Lø. 5. des. 2020
Meny

Alle som har fått Sooningprisen

(Publisert 28.02.17. Oppdatert 26.02.20) Sooningprisen er innstiftet av Soon og Omegns Vel og gis til personer, foreninger og andre som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning. Prisen ble første gang gitt til smalfilm- og arrangementskaper gjennom et langt liv, Odd Birkeland, for året 1978.

Sooningprisen består av en skulptur (bildet) utformet av soningen Ruben Nordahl, et diplom og en pengesum som nå er på 5000 kroner.

Siden starten er det bare åtte år prisen ikke er blitt utdelt. Fem ganger på 1980-tallet og tre ganger på 1990-tallet. Her de 34 som har fått prisen:


1978: Odd Birkeland
1979: Kari Fronth Stene og Sigurd Stene
1980: Soon Sparebank
1983: Ivar Gudmundsen
1984: Johan Johansen («Johan på brygga»)
1986: Guri Haveråen og Erik Grønhaug
1988: Soon Theaterlag
1992: Soon Idrettsforening
1993: Ada Eckhoff
1994: Son Poesidager
1995: Soon Seilforening
1996: Gerd Wennerhag
1997: Alex og Bjørg Johannessen
1999: Vidar Vanberg
2000: Kari-Anne Slettjord
2001: Shaker Sabetzadeh
2002: Bengt og Elin Knoll
2003: Alf Knudsen
2004: Astri Schie
2005: Marianne og Knut Helle
2006: Eva Stubberud og Strømbråten Kapells Venner v/Tove Mangård og Bjørg Paulsen
2007: Inger Brich Hammer
2008: Son Slalomklubb
2009: Edith Blix Brevik
2010: Son Blandede Kor
2011: Nils Thorsen
2012: Soon Etter Frokost
2013  Thove Hov Eggen
2014: Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter
2015: Tom Braaen
2016: Renathe Stubberud
2017: Reidar Jensen
2018: Kulturdøgn Soon, ved Kai Dybedahl og Mats Looman
2019: Tove Lissner
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland