www.lokalmagasinet.no NYHETER | Alle som har fått Sooningprisen Ti. 21. nov. 2017
Meny

Alle som har fått Sooningprisen

(Publisert 28.02.17) Sooningprisen er innstiftet av Soon og Omegns Vel og gis til personer, foreninger og andre som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning. Prisen ble første gang gitt til smalfilm- og arrangementskaper gjennom et langt liv, Odd Birkeland, for året 1978. Siden starten er det bare åtte år prisen ikke er blitt utdelt. Fem ganger på 1980-tallet og tre ganger på 1990-tallet.

1978: Odd Birkeland
1979: Kari Fronth Stene og Sigurd Stene
1980: Soon Sparebank
1983: Ivar Gudmundsen
1984: Johan Johansen («Johan på brygga»)
1986: Guri Haveråen og Erik Grønhaug8
1988: Soon Theaterlag
1992: Soon Idrettsforening
1993: Ada Eckhoff
1994: Son Poesidager
1995: Soon Seilforening
1996: Gerd Wennerhag
1997: Alex og Bjørg Johannessen
1999: Vidar Vanberg
2000: Kari-Anne Slettjord
2001: Shaker Sabetzadeh
2002: Bengt og Elin Knoll
2003: Alf Knudsen
2004: Astri Schie
2005: Marianne og Knut Helle
2006: Eva Stubberud og Strømbråten Kapells Venner v/Tove Mangård og Bjørg Paulsen
2007: Inger Brich Hammer
2008: Son Slalomklubb
2009: Edith Blix Brevik
2010: Son Blandede Kor
2011: Nils Thorsen
2012: Soon Etter Frokost
2013  Thove Hov Eggen
2014: Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter
2015: Tom Braaen

Sooningprisen for 2016 blir utdelt til Renathe Stubberud på årsmøtet i Soon og Omegns Vel 28. mars 2017. Hun blir da da nummer 31 i rekken.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland