www.lokalmagasinet.no NYHETER | Alle slapp unna uten gebyr for ulovlig riving On. 2. des. 2020
Meny

Alle slapp unna uten gebyr for ulovlig riving

Publisert 21.08.13. Til tross for den ulovlige uthusrivingen i fredede Thornegården og rådmannens godt begrunnede innstilling: Politikerne i plan- og miljøutvalget sørget enstemmig for at overtredelsesgebyrer på til sammen 350.000 kroner ikke ble vedtatt.

♦ Verken 200.000 kroner til arkitektfirmaet som ansvarlig søker, 100.000 til gårdeieren som ansvarlig tiltakshaver eller 50.000 kroner til firmaet som utførte rivingen.

– Nesten ikke til å tro, kommenterer en erfaren fagperson overfor LM.

– En veldig flau sak! Men egentlig til å forstå. Verken de antikvariske myndigheter eller kommunens administrasjon har nemlig gjort jobben sin.

Det sier arkitekt og leder av Soon og Omegns Vel Ivar Gudmunden til LM. Gudmundsen, fersk pensjonist etter en lang karriere som bygnings- og reguleringssjef i nabokommunen Ås, karakteriserer unnfallenheten som "slendrian".

– Et prosjekt som dette forutsetter at alle parter følger med, tilføyer han og trekker en parallell til tiltak ved tidligere Son skole. Gudmundsen tar det imidlertid for gitt at fylkeskommunen benytter seg av sin klageadgang. Vedtaket sendes da til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Advokatbrev på bordet til utvalgsmøtet

Av sju representanter var alle til stede medregnet et varamedlem i plan- og miljøutvalgets møte mandag. Medlemmer: Pål Engeseth (H), Bodil Holter (H), Erik Røhne (V), Ragnhild L. Johansen (Ap), Tom A. Ludvigsen (Ap), Kjell Meek (SV). Varamedlem: Anne Grethe Klæboe (H). Forfall: Ruth Brochmann (Frp). I tillegg møtte bygningssjef Hans Christian Fæste, barnerepresentant Benedikte Selsing og sekretær Elin Tokerød. I den offentlige møteprotokollen er det anført at det til saken om uthusrivingen i Thornegården ble lagt på bordet et brev fra advokat Erling Høyte, partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo. Protokollen sier ikke noe om innholdet i brevet. Lokalt er Høyte indirekte en aktør i egenskap av styremedlem i Rinus Invest AS, eier av den tidligere SFO-eiendommen ved gamle Son skole. Selskapet eies av Otto B. Backe, kjøperen av selve skoleeiendommen da begge eiendommene ble solgt under ett.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland