www.lokalmagasinet.no NYHETER | Advokatbrev på bordet snudde hele gebyrsaken Ma. 30. nov. 2020
Meny

Advokatbrev på bordet snudde hele gebyrsaken

Publisert 09.10.13. LM arkivfoto. Et advokatbrev lagt på bordet til plan- og miljøutvalgets møte ser ut til å ha berget en arkitekt fra 200.000 kroner i overtredelsesgebyr, lovens maksimum. Brevet fra advokat Erling Høyte er en oppsiktsvekkende radbrekking av administrasjonens saksframlegg med rådmannens innstilling i saken om Thornegårdens uthus.


♦ I det enstemige vedtaket slapp også gårdeieren å svi med 100.000 og rivefirmaet med 50.000 kroner.

Advokaten tilbakeviser blant annet at arkitekt Line Stokholm selv "fysisk skal ha deltatt i sorteringen av hvilket materiale som skulle benyttes i rehabiliteringen".

"Arkitekter vil naturlig nok ikke delta i slike prosesser, da dette er oppgaver som er utførendes ansvar", skriver Høyte.

Vedlagte e-poster viser videre at det er "direkte feil" at fylkeskommunen ikke ble konsultert før eksteriør-arbeidene startet.

Ifølge saksframlegget skal arkitekten på en befaring ha gitt uttrykk for at vedtaket om rehabilitering ikke var reelt ment og at uthuset likevel skulle kunne rives og oppføres som nytt. "Arkitekten har reagert meget skarpt på dette", skriver advokaten. 

Jeg har tidligere kommentert denne saken og er i hovedsak enig med advokat Høyte. Det sier arkitekt og leder av Soon og Omegns Vel, Ivar Gudmundsen, i en lengre kommentar etter å ha lest brevet som LM i går fikk innsyn i.

LES OGSÅ: – Restaureringen var ikke fulgt godt nok opp


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland