www.lokalmagasinet.no NYHETER | «Sjekklista for kulturen» On. 2. des. 2020
Meny

«Sjekklista for kulturen»

 (12.08.19) Kulturloven lovfester det offentliges ansvar for kunst- og kulturlivet i hele Norge. Skal kulturlovens intensjoner oppfylles, må alle kommuner og fylkeskommuner skape gode vilkår og rammer for den lokale kultursektoren.

Norsk kulturforum har i samarbeid med kulturlivet laget «Sjekklista for kulturen», et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet.

Om alle de ti punktene i lista er oppfylt, oppfyller også kommunen eller folkekommunen din kravene som formuleres i kulturloven.

Sjekklista tar for seg alle forholdene som må ligge til rette for at det skal skapes et godt og inkluderende kulturliv i alle landets kommuner og fylkeskommuner.

1) Har vi en aktiv og planlagt kulturpolitikk?
2) Er kulturen variert og mangfoldig?
3) Finnes det kulturtilbud for alle i befolkningen?
4) Har alle barn og unge et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud?
5) Lever kunsten i lokalsamfunnet?
6) Finnes gode rammer for både profesjonelt og frivillig kulturliv?
7) Finnes det egnede kulturlokaler?
8) Blir kulturarv, lokal identitet og lokale historier tatt vare på og brukt?
9) Har befolkningen engasjement for kunst og kultur?
10) Er det kulturfaglig kompetanse og kapasitet i forvaltningen?

Mari Johanne Müller
Kommunikasjonsmedarbeider
mari@noku.no / 92 62 04 85

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland