www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Vil bli en berikelse av det maritime miljø ved bryggene Sø. 27. sep. 2020
Meny

– Vil bli en berikelse av det maritime miljø ved bryggene

Publisert 26.09.14. (Reporter Svein-H. Strand) Son havnekontors påtrengende behov for et nærliggende lagerbygg, for bl.a. å kunne ta imot miljøfarlig avfall, ser ut til å kunne bli "bare" 100.000 kroner billigere enn først antatt.

♦ Til formannskapets møte 6. oktober påpeker rådmannen at kravene til brannsikkerhet og isolasjon er med på å dra prisen opp. Det samme er til en viss grad grunnforholdene.

Formannskapet stilte i januar spørsmålstegn ved både kostnader på 450.000 kr og plassering ved siden av pumpehuset på dampskipskaia.

Rådmannens innstilling ble derfor sendt tilbake. Siden da har leder av Soon og Omegns Vel, arkitekt Ivar Gudmundsen, i samarbeid med kommunen levert tegninger til en sjøbod på ca 30 kvadratmeter ved siden av Soon Seilforenings sjøbod. Plasseres den her, vil det bli ikke mindre enn "en berikelse av det maritime miljø", mener Gudmundsen.

Administrasjonen opprettholder likevel rådmannens innstilling fra januar om å plassere bygget ved siden av pumpehuset.


Konstituert rådmann siden august, økonomisjef Sjur Authen, vil vurdere "å ta enkelte elementer av prosjektet ut av kostnadsrammen". Authen, som selv har vært saksbehandler til framlegget, vil videre vurdere om de to ansatte på havnekontoret kan gjøre deler av arbeidet selv.

Til denne saken hører det med at Ap og Sp i januarmøtet ville at administrasjonen skulle utrede en annen plassering, ved brua over "Såna" (Hølenselva).
Eller enda lenger bort fra havnekontoret og gjestehavna: Hos hos Sonskilen Båthavn AS.

Forslaget ble satt fram av Anne Therese T. Lie (Ap). I utredningen skulle det også "legges til grunn at kostnadene reduseres betydelig". Forslaget fikk bare tre stemmer.

Formannskapet vedtok da enstemmig Stig Eydes (H) forslag om å se på en annen plassering enn ved pumpehuset.


Administrasjonen ble her også bedt om å "vurdere investeringen som vi mener er i høyeste laget". I forprosessen har også Birkelandgårdens hage og parkeringsplassen ved Sonstranda vært pekt på.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland