www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Vi har ganske mange parkeringsmuligheter On. 2. des. 2020
Meny

– Vi har ganske mange parkeringsmuligheter

Området ved Havnegata bør sees på med nye øyne, mener Soon og Omegns Vel. LM-fotos: Svein-H. Strand

Publisert 21.09.13 Et sentralt spørsmål for Son sentrum er parkerings-muligheter. Det virker som om valget av Europark i 2005 var svært lite heldig, mener Soon og Omegns Vel og sier som avdøde erkesoning Sigurd Stene: "Son er blitt et uvennlig sted". – Europark må avvikles når avtalen går ut. Avtalen har åpenbart gitt svært små inntekter til kommunen, men desto større irritasjon for innbyggerne og de besøkende i Son.

Gamle Son skole tok av for mye av det ekstra behovet for parkeringsplasser i forbindelses med blant annet regattaer og andre arrangementer i helgene.

LM arkivfoto.


♦ Ulempen ved at enkelte biler tidligere har stått permanent på samme parkeringsplass i dagevis, mener vellet har vært til å leve med.


– Vi behøver en vennligere parkeringsordning, og ikke et firma som lever godt av å skrive ut bøter. Ved siden av en vennligere velkomst for båtturister, er en vennlig adkomst med bil helt avgjørende.

PARKERINGSOBLAT SOM I FJÄLLBACKA?

I sin uttalelse kommer styret med følgende eksempel fra Sverige:
– I Fjällbacka sentrum har man løst dette ved en parkeringsoblat som legges i vinduet ved korttidsparkering og som viser ankomsttid. I randsonen er det etablert parkering for både kort og lang tid. Meget godt skiltet og veldig trivelig.

Vellet sier det så sterkt som at "vi har ganske mange parkeringsmuligheter i Son, men disse er dårlig utnyttet, fordi det i dag er ulike regler på parkeringsplassene, og dårlig oppmerking."


PÅ DE GÅENDES PREMISSER

For at trafikkmengden og farten skal minskes gjennom Son sentrum, mener vellet det må merkes "miljøgate" hvor man kjører på de gåendes premisser.

Miljøgata oppover forbi Son Kro og ved Elimparken og syd for Balstadtranga bør få opphøyde fartsreduserende felt med gatestein. I sommer har vi erfart at farten øker på grunn av enveiskjøring, det vil si ingen møtende biler. Men det viktigste er å skaffe og merke parkering i randsonen utenfor sentrum, slik at folk som besøker Son får satt fra seg bilen.

Videre mener vellet at plassen sør for torget, foran havnekontoret, Soon Seilforening og Birkelandgården må ryddes.

Her er det lagret skrot, tilhengere og skjemmende containere. En opprydding vil gi flere plasser til korttidsparkering for handlende og besøkende. Disse bør merkes med at langtidsparkering ikke er tillatt. Ulike praktiske løsninger kan tenkes.

Om plassen nord for Havnegata på
Son Havn Nord heter det:

Her har gammel asfalt ligget bak et nettinggjerde i flere år. Dette skal visstnok være etterlatenskaper etter utgravningene. Her kan man lettvint få til et titalls plasser til. Søppelkasser behøver ikke ta en hel plass. "Portalen" må settes opp igjen og merkes med "Velkommen til Son", med for eksempel følgende tekst:

"Gratis korttidsparkering, max 3 timer (evt. 2) for besøkende/handlende til Son. Langtidsparkering er ikke tillatt." Tilsvarende skilt kan settes opp andre steder.

HAVNEGATA
MED NYE ØYNE
Området ved Havnegata bør sees på med nye øyne, mener vellets styre og skriver:

"Sør for Europris er det en salig blanding av uoversiktlighet." Bildet viser dessverre bare litt av dette.

"Hvem bør parkere her, og hva skal til for at et garasjeanlegg blir brukt og ikke står tomt? Her er det et ubrukt hus som har tungvint adkomst over en smal bro. Besøkende tror at plassene i gata bare kan brukes av fastboende. Ved dagens Europris er det en halv time gratis parkering med et annet parkeringsfirma
Park Nordic. Sør for Europris er det en salig blanding av uoversiktlighet."

Om plassen mellom Atlanticgården og "nye Kiwi"
:

"Her er det forvirrende og ulogisk skilting. Plassen er delvis ødelagt av søppelkasser. Få besøkende/handlende finner denne plassen. Parkeringsavtalen avsluttes så fort som mulig og området merkes tydelig, f.eks. "Velkommen til Son, her kan du korttidsparkere inntil 3 timer (evt. 2) gratis".

Siden Kiwi nå skal flyttes til Europris-lokalene, mener vellet at hele parkeringen i nordre del av Son bør gjennomgås på nytt. Det må blant annet vurderes hva endringen av Kiwi-prosjektet, det vil si flytting av Kiwi nordover, vil få for parkeringsdekningen i Son. En følge av den planlagte flyttingen er reduksjon av parkeringskapasiteten, dersom det planlagte parkeringshuset ved Kiwi utgår, heter det.

Om "bedehustomta" ved Wittustoppen:

Fra en av de fine sommersøndagene i år: Biler på rekke og rad fra Wittustoppen og sørover mot Klubben og badestranda. Litt av bedehustomta t.v.

"Denne parkeringsplassen for beboere/bilister med parkeringskort fungerer ikke i det hele tatt. Ordningen må avvikles. Et fåtall beboere har sine biler her, men 70-80 prosent av plassene er for det meste ubrukt, mens bilene ellers står parkert langs Storgata/Brevikveien fra Wittustoppen til Klubben. Bedehustomta bør være for alle. Også her bør det stå et skilt med: "Velkommen til Son. Gratis korttidsparkering for beboere/besøkende/handlende i Son". De usedvanlig skjemmende betongklossene må vekk. Med enkle midler kan plassen utvides, bli penere og brukes mye bedre."

Om parkeringsplassen ved badestranda:

Fra parkeringsplassen ved Sonstranda 19. august i år, en mandag. Innerst, utenom bildet, var plassen preget av oppstilt materiell i forbindelse med anleggsarbeider.

"Her er det godt oppmerket, med plass til ca 85 biler. Vi må nok opp med en "portal" for å hindre bobilcamping. Også her må det merkes godt, f.eks. slik: "Velkommen til Son. Det er trangt i sentrum. Her kan du parkere gratis inntil 3 timer".

Om parkeringsplassen ved tennisklubben ved rundkjøringen:

"Her er det kanskje mulighet for en effektivisering, men foreløpig er det uklart med rettigheter m.m. Arealet bør likevel tas med i vurderingen. I tillegg finnes det flere mindre arealer i og rundt Son som kan vurderes til mindre parkeringsplasser."

YTTERLIGERE LANGTIDSPARKERING
Hvis vi trenger enda flere parkeringsplasser, må kommunen avtale med grunneieren på jordet (Øra) ved Hølenselva. Eieren er ikke fremmed for å etablere en parkering. Kommunen bør regulere for fremtidig parkering, eventuelt sammen med annen regulering til bolig/næring.

Generelt om skilting sier styret i Soon og Omegns Vel at besøkende bør bli møtt med en positiv velkomsthilsen:


"Velkommen til Son hele året! Hjelp oss i å bevare "perlen" Son som er trang for moderne transport. Nødvendig varelevering/henting før kl. 10, og parkering må skje på de gåendes betingelser. Storgata er regulert til enveiskjøring mellom Son Sparebank og Wittustoppen. Korttidsparkering inntil 3 timer (evt. 2) gratis for besøkende og handlende i Son i randsonen av sentrum. Langtidsparkering på anvist plass."

Det aller viktigste er å skilte slik at de som kommer ned Sonsveien får vite at det er begrenset parkering i sentrum, men at ved å kjøre til høyre er det både korttids- og langtidsparkering i Son nord, med gangavstand til sentrum. Likeledes må man skilte og henvise tydelig til hvor det er parkering for kjørende fra nord og sør før man er inne i sentrum.

Parkeringsdelen av vellets lange uttalelse om trafikk, parkering og utforming av miljøgata og torget avsluttes med denne oppfordringen:

La oss fortsette med denne tankegangen og gjøre Son enda triveligere. La oss samarbeide for å nå disse målene!

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland