www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Vestby kommune har ikke godkjent noen form for tiltak på eiendommen Sø. 27. sep. 2020
Meny

– Vestby kommune har ikke godkjent NOEN FORM FOR TILTAK PÅ EIENDOMMEN

(10.07.18) Vestby kommune har etter henvendelser fra naboer sendt brev til eieren av Laksaveien 73. Dette opplyser rådmann Sjur Authen som svar på en henvendelse fra LM i går. Brevet er vedlagt for innsyn, og LM publiserer et sammendrag senere i dag.

Før kommunen får svar på dette brevet, har vi naturlig nok ingen formening om hvilke tiltak som gjennomføres, annet enn det som går fram av henvendelser fra naboer. Kommunen har ikke godkjent noen form for tiltak på denne eiendommen. Og til orientering, så blir ikke byggesøknader innvilget muntlig, understreker rådmannen.

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor ikke kommunen har svart på henvendelsen fra Rune Vegel av 14. juni, så er årsaken at vi ønsket en tilbakemelding fra grunneier først. Vi ser i ettertid at vi burde gitt et midlertidig svar, avslutter rådmannen sin epost i formiddag.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland