www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Vestby har en svak posisjon som reisemål Fr. 30. okt. 2020
Meny

– Vestby har en svak posisjon som reisemål

(12.04.18) – Vestby har en svak markedsposisjon som reisemål. Helheten og kombinasjonsmulighetene av ulike opplevelsestilbud er ikke kjent. Og det er ikke gjennomført tiltak for å bygge en felles profil i utvalgte målgrupper.

Dette framgår av den omfattende reiselivsplanen som kommunestyret har vedtatt. Planen er utarbeidet av
Son-baserte Børre Berglund Reiselivsrådgivning AS. Den peker på tre hovedproblemstillinger som må løses for å skape framtidig vekst i de to aktuelle næringene (handel og opplevelser), og de beskrives slik:

1. Utvikle sterkere attraksjonskraft
kombinere etablerte tilbud i helhetlige opplevelser, skape nye tilbud.

2. Skape stoppeffekt – oppholde de store strømmene av trafikk som daglig reiser gjennom kommunen.

3. Redusere sesongvariasjoner – utvikle tilbud og gjestegrunnlag hele året.

Hovedstrategien for perioden 2018-2020 er, sitat: "en styrket og mer effektiv fellesmarkedsføring og salg av etablerte produkter og tjenester i kommunen."

FELLES NETTSTED

Sentralt i denne sammenheng er utvikling og distribusjon av et felles nettsted for alle tilbud i kommunen. Dette skal, i tillegg til informasjon, arrangementskalender m.m., også gi kunder muligheter til å booke pakker og enkelttjenester.

Utvikling av helhetlige opplevelser som knytter sammen ulike attraksjoner i kommunen, utvikling av flere arrangementer og tilbud hele året – er også vesentlig å få gjennomført de tre første årene, heter det.

Vi er allerede et godt stykke inne i det første året for planperioden som er lagt til grunn. Dette er derfor et tema LM vil prioritere fram mot sommeren. Mer stoff fra selve plandokumentet vil bli samlet på en egen side.

Planen har horisont til 2030

(16.04.18) Den vedtatte reiselivsplanen for Vestby opererer med en tidshorisont til 2030. Målsettingen for utvikling av reiseliv og handel i kommunen i 2030 er en omsetning lik fem milliarder kroner og 1900 ansatte.

Her er de tilsvarende tallene for 2015 som ble lagt til grunn under arbeidet med planen:  Tre milliarder kroner og 1118 ansatte. – De to næringene har i dag et rikt tilbud, og utviklingen er positiv. Kommunen ligger sentralt til i befolkningstette markeder og har på enkelte områder en velutviklet infrastruktur, heter det.

Og om tilbudene: Norwegian Outlet, Son Spa og stedet Son er kjent i deler av markedet, og Sentrumsplanen for Vestby og utviklingen av kulturdestinasjonen Ramme representerer nye muligheter for vekst.

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland