www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Svært ugunstig avtale for telefonbruk i utlandet Lø. 5. des. 2020
Meny

– Svært ugunstig avtale for telefonbruk i utlandet

Publisert 21.01.15 Kontrollutvalget i Vestby kommune behandler i dag ordfører John A. Ødbehrs redegjørelse for sin bruk av telefoni og data for kommunens regning. Vi gjengir her i sin helhet redegjørelsen som utvalget har bedt Ødbehr skrive etter den omfattende medieomtalen på slutten av fjoråret. 

Viser til kontrollutvalgets vedtak den 10. desember i år. Vedlagte regneark er utarbeidet av administrasjonen og gir en oversikt over hvilke regninger som er belastet med bakgrunn i mitt forbruk for de etterspurte årene. Fordeling på de forskjellige utgiftstypene er ikke gjort. Oversikten skiller ikke mellom utenlands og innenlands bruk, heller ikke dataroaming. Jeg kan ikke se at dette opplyser saken utover det som allerede er kjent. Dersom kontrollutvalget ønsker en spesifisert oversikt, må alle bilag hentes ut fra regnskapet, og en oppstilling gjøres. Jeg ber om at vi kan drøfte behovet for dette merarbeidet nærmere den 21. januar. Administrasjonen er forespurt, men opplyser at de ikke vil kunne rekke dette arbeidet innen kontrollutvalgets møte. 

Det er liten tvil om at forbruket mitt har vært høyt. Spesielt høyt har forbruket vært på utenlandstrafikk. Til orientering har jeg for egen regning installert trådløst nettverk i mine ferieboliger i utlandet. Videre har jeg et bevisst forhold til bruk av andre trådløse nett. 

Jeg ble sammen med min danske kjæreste høsten 2012, og jeg kan ikke se at telefonregningene har gått opp etter dette. Jeg mener dette underbygger at bruken i hovedsak er tjenestelig. 

Når det gjelder den bærbare PC’en som er ført i kommunens regnskaper som en utgift forbundet med ordføreren, er det en PC jeg aldri har bestilt, knapt brukt, og den er nå levert tilbake.

Jeg har overfor tidligere rådmann spurt om hvilke betingelser som gjelder for meg som ordfører, og fått beskjed om at jeg disponerer en kommunal mobiltelefon, og at telefonavtalen er den som kommunen har. Jeg har i ettertid blitt gjort oppmerksom på at kommunens avtale er særdeles gunstig for innenlandsbruk, mens den er svært ugunstig for utenlandsbruk. Dette gjelder både telefoni og data. Jeg har derfor vært i dialog med administrasjonen om muligheten for å inngå en egen avtale for min telefonbruk med telefonleverandøren. Inntil dette eventuelt lar seg gjøre, har jeg til orientering anskaffet egen telefon med et eget privat abonnement for å håndtere mine private samtaler innen Norden. 

Avslutningsvis vil jeg gjerne påpeke at kommunens reglement for politisk godtgjøring tilsier at ordføreren disponerer en kommunal mobiltelefon uten bruksbegrensninger. Jeg kan derfor ikke se at jeg har brutt noen regler. Jeg har likevel, som jeg har redegjort for, ingen problemer med å se at forbruket har vært høyt, og jeg har iverksatt tiltak for å rette på dette. 

Med vennlig hilsen 
John A. Ødbehr
Ordfører Vestby kommune

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland