www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Slett klagebehandling! Sø. 29. nov. 2020
Meny

– Slett klagebehandling!

(10.10.17) (Reporter Svein-H. Strand) LM har i to deler referert fra sentrale deler av Fylkesmannens avgjørelse i den private byggesaken til John A. Ødbehr. Fra siste del av hans periode som Høyre-ordfører i Vestby: En garasje i Lokes vei på Sole. Mange synes det er interessant lesning, uansett eget standpunkt.

LM Arkivfoto av John A. Ødbehr

Her er Ødbehrs egen kommentarer til det han fortsatt mener ble satt i gang som en politisk hevnaksjon. Også da han søkte om dispensasjon i ettertid for byggetiltaket fordi det var godkjent av administrasjonen på utilstrekkelig grunnlag. Da fem av sju i plan- og miljøutvalget ikke fulgte administrasjonens velbegrunnede forslag.

– Jeg synes Fylkesmannen har hatt en meget slett behandling av min klage på dette. Halvveis i lesningen trodde jeg det gikk i min favør. Men så hoppet de over vesentlige poenger, sier Ødbehr.

– INGEN RÅDSLAGNING

– Det er også gjort et stort nummer av en angivelig "rådslagning" mellom meg, rådmannen og bygningssjefen før det ble fattet administrativt vedtak i garasjesaken i 2012, fortsetter han.

– Her har Fylkesmannen misforstått! Det fant ikke sted noe slikt møte mellom oss tre verken før eller etter vedtaket.

– Er du helt sikker på dette? Det hevdes til LM at det er riktig at dette refererer seg til "ureglementerte" samtaler som skjedde i forkant.

– Selv en ordfører kan trenge råd i en byggesak. Jeg gikk først til rådmannen. Han sendte meg videre til bygningssjefen som fortalte hvordan jeg skulle søke. Til slutt fikk jeg det nødvendige søknadsskjema på Servicekontoret, sier Ødbehr og viser til at alle som skal bygge kan be om en forhåndskonferanse.

ULIK AREALUTNYTTELSE

Ødbehr synes Fylkesmannens sterke fokusering på arealutnyttelsen gjør saken helt spesiell. Det er snakk om en 2,6 prosent overskridelse av en bestemmelse som gjelder bare i denne delen av Sole-feltet. Ikke 20 meter nedenfor, på Sole 2. Heller ingen andre steder i hele kommunen finnes en slik ubegrunnet "slenger" av en bestemmelse.

– Fylkesmannen skal i utgangspunktet vurdere den enkelte klagesak, men dette er en sak som også bør ses i et helhetlig perspektiv for utnyttelsesgrad. Alle som følger med på bygge- og klagesaker i Vestby vet at det er atskillig større overskridelser enn 2,6 prosent ute og går.

Ødbehr peker til slutt på mulighetene for å komme tilbake med en ny, omarbeidet søknad på et nytt grunnlag. Slik som Fylkesmannen anviser i sine avsluttende bemerkninger. (Se tidligere artikkel.)

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland