www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Skremmende manipulerende! To. 26. nov. 2020
Meny

– Skremmende manipulerende!Arkivfoto av ordfører John A. Ødbehr (H) i Løkkeveien for første gang, på omvisning sammen med Lokalmagasinet. Foto: Svein-H. Strand

Publisert 30.04.13. Også i den unike Løkkeveien i Son har presset om endring i den særegne boligmassen, gjennom dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, gjort sitt inntog.

Til plan- og miljøutvalgets møte 13. mai kommer dette til syne i en sak om Løkkeveien 8, der utvalget i februar godkjente vesentlige endringer av nåværende bolighus. Et vedtak som fire naboer nå klager på.

Nabo Arne Klokkerud var til stede da saken ble behandlet. Han ble "veldig overrasket over hvordan noen av møtedeltakerne tydeligvis ikke hadde satt seg inn i sakene", går det fram av klagebrevet.

Klokkerud skriver videre: "Først og fremst gjaldt dette Tom Anders Ludvigsen (Ap) som åpnet med å påstå at alle diepensasjonssøknadene var helt like. Noe som viste seg å være helt feil. Argumentene Ludvigsen brukte var også useriøse. Måten argumentene ble lagt frem på var skremmende manipulerende i en diskusjon som skulle være seriøs. Som nærmeste naboer er vi også i en posisjon som det absolutt ikke ble tatt hensyn til."
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland