www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Sjokkert over dispensasjoner! Sø. 29. nov. 2020
Meny

– Sjokkert over dispensasjoner!

(27.02.17. Oppdatert senest 22:36. Endret 01.03.17 22:25) Jeg er sjokkert over at reguleringsplaner i praksis blir omgjort, uten regulær politisk behandling, ved at plan- og miljøutvalget gir dispensasjon. Som igjen gir presedens. Hvilket betyr at senere søkere kan henvise til dispensasjonen og forlange samme behandling. I Son betyr dette at hus inne i vernesonen nå kan rives og "firkanthus" bygges med henvisning til Storgata 49. (Riving av gammelt og bygging av et nytt og moderne hus, red. anm.)

► Dette sier Jostein E. Haugh, innvalgt vararepresentant til Vestby kommunestyre for Bygdelista. Haugh har senere meldt seg ut av Bygdelista bl.a. på grunn av holdningen til inhabilitet med mer hos ledende politikere der.

Som vara til kommunestyret er jeg sterkt kritisk til denne mangel på inhabilitet, og det kan se ut som om dette er blitt en kultur blant flere politikere i kommunen. Jeg mener derfor at forholdene rundt detaljreguleringen av Skoglundkollen boligfelt, men også inhabiliteten rundt byggesaken i Storgata 49, bør etterforskes og bringes inn for kontrollkomiteen.

Haugh mener at byggearbeidene i Storgata 49 (der også Soon og Omegns Vel kom til kort) bør stanses inntil alle sider rundt habilitet og behandling av byggesaken er belyst.

Dersom det blir påvist grov inhabilitet eller desinformasjon om reguleringsplanen for Son, så bør politianmeldelse vurderes for å oppnå en "habil" etterforskning, konkluderer han.

(Se for øvrig saken nedenfor som ble publisert tidligere i dag.)

  Skal inhabilitet-lista ligge høyere i små kommuner?

(27.02.17) En vararepresentant til Vestby kommunestyre varsler i dag et knallhardt utspill om angivelig kameraderi, "inhabilitets-underskudd" og mulig korrupsjon i det politiske miljø.

Dette med utgangspunkt i saksbehandlingen for den siste tidens to hete byggesaker i Son: Det planlagte Skoglundkollen boligfelt og moderniseringen av et bolighus i Storgata.

Den folkevalgte varsler i en epost til LM i dag forslag om "byggestopp" inntil bl.a. habililteten til sentrale politiske aktører er gjennomgått og vurdert i kommunens kontrollutvalg. Et aktuelt spørsmål i den forbindelse:

Skal lista for inhabilitet ligge høyere i små kommuner som Vestby, der det kan være tildels sterke vennskapsbånd mellom folkevalgte og tiltakshavere i byggesaker? Svaret er JA, mener en sentralt plassert folkevalgt, ifølge vår kilde.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland