www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Samarbeid fra sak til sak nå To. 29. okt. 2020
Meny

– Samarbeid fra sak til sak nå

Publisert 11.12.12 Etter bare et drøyt år sprakk i går det borgerlige flertallssamarbeid i Vestby. – Etter det som skjedde i  budsjett-behandlingen i kommunestyret, ligger det for oss an til et samarbeid fra sak til sak. Det sier gruppeleder og lokallagsleder Stig Eyde (bildet) i Vestby Høyre. Partiet stemte i går taktisk sammen med opposisjonen Ap, SV og Sp i den endelige voteringen om nytt handlngsprogram for 2013-2016.

LES OGSÅ: – Høyre møtte helt uforberedt

Vi vil hele tiden holde døren åpen for Frp, det eneste partiet som i går stemte mot å innføre skatt på næringsbygg fra 2014, understreker han.

♦ Eyde sier seg tilfreds med at kommunen etter budsjettvedtaket kan opprettholde skolesatsingen: Bygging av ny ungdomskole i nord, og å utvide Grevlingen ungdomsskole i sør, slik det tidligere har vært forutsatt.


Høyre er også tilfreds med å ha oppnådd å redusere den gjeldende eiendomskatten på verk og bruk i 2013, fra 7 til 5 promille. Det ligger også klare forutsetninger om at det ikke skal innføres eiendomskatt på bolig, understreker Eyde.

NÆRINGSBYGGSKATT IKKE FØRSTEVALGET
Posisjonen H, Frp, V og KrF som siden kommunevalget i fjor høst har arbeidet etter en samarbeidsavtale, har ikke hatt den nye næringsbyggskatten som førstevalg
.

Som et ansvarlig parti har Høyre vært opptatt av å sikre tilfredsstillende velferdsordninger for kommunens innbyggere. Til det trengs det en forutsigbar økonomisk politikk. Vi har helt til det siste lett etter muligheter for å unngå eiendomskatt på næringbygg slik de fire samarbeidspartiene tidligere har vært enig om, sier Eyde.

Vårt parti har imidlertid ikke vært villig til å utsette ungdomsskolesatsingen nord og sør i kommunen. I sum var det ikke mulig å unngå eiendomsskatt på næring uten betydelige negative konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon.

På denne bakgrunn fremmet vi et forslag med moderat skatt på næringsbygg og noen mindre kutt, forklarer Eide.

AKTIVE SONDERINGER, GRUPPEMØTER

Etter aktive sonderinger og gruppemøter oppnådde Høyre at opposisjonen endret sitt forslag til nytt handlingsprogram, blant annet ved at det ble lagt inn investeringsmidler til en kulturkirke i Son.

Høyre kunne etter dette trekke sitt eget forslag, og 32 av 35 representanter var dermed til slutt enige om det nye handlingsprogrammet, skriver partiet i en pressemelding.

V og KrF sluttet seg med andre ord subsidiært til fellesforslaget fra H og Sp. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland