www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Saksbehandlingen ikke tilfredsstillende To. 3. des. 2020
Meny

– Saksbehandlingen ikke tilfredsstillende

Publisert 02.03.17 (Reporter Svein-H. Strand) Byggesaken i Storgata 49 er er viet betydelig plass i årsberetningen for Soon og Omegns Vel. Vellet har så langt kjempet forgjeves for å forhindre at et typisk Sonshus endrer karakter radikalt. Den andre hete saken i det lokale nyhetsbildet, byggefeltet Skoglundkollen, nevnes ikke.
 
– Nei, vellet har ikke spesielt engasjert seg i Skoglundfeltet, men jeg ser at saksbehandlingen ikke er tilfredsstillende, sier vellederen, arkitekt Ivar Gudmundsen, på spørsmål fra LM.

– Boligområdet er ikke helt i samsvar med kommuneplanen, det vil si at det er utvidet vesentlig, fastslår den pensjonerte mangeårige bygnings- og reguleringssjef i Ås kommune.

– Alicenborg-planen som også ble fremmet av privat utbygger, ble drept allerede i fødselen under henvisning til blant annet skolekapasitet. Gjelder ikke lenger en generell "byggestopp" i Son?

– Rent politisk er det ikke byggestopp i Sonsområdet. Sterke krefter – både innen lokalpolitikken og blant entreprenørfirmaer – går inn for å bygge mest mulig og hurtigst mulig rundt Son, svarer Gudmundsen og tilføyer:

– Dette gir større prestisje til det politiske flertallet, og det gir grunnlag for blant annet å bygge enda en idrettshall, flere skoler m.m. Dette er mine private meninger, men som også deles av andre, avslutter Gudmundsen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland