www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Restaureringen var ikke fulgt opp godt nok Lø. 5. des. 2020
Meny

– Restaureringen var ikke fulgt opp godt nok

 Publisert 10.10.13. Endret 11.10.13. 00:04. (Reporter Svein-H. Strand) Planutvalget landet på at restaurering av uthuset i Thornegården ikke var fulgt opp på en god nok måte og at saksframstillingen i gebyrsaken ikke var helt etter vår oppfatning. Vi mente derfor at vi ikke hadde et godt grunnlag for å ilegge gebyrer. Det sier utvalgsleder Pål Engeseth (H) til LM i dag. Om det skulle vært ilagt gebyrer, ville disse i så fall være vesentlig redusert i forhold til administrasjonens forslag. Etter en helhetlig vurdering fant vi det rett å ikke ilegge gebyrer, sier Engeseth.

– Så det var et åpent ordskifte før voteringen?

♦ – Jeg kan selvfølgelig ikke verken avvise eller bekrefte hvordan det enkelte medlem i planutvalget vurderte denne saken. Men det ble diskutert om kommunen og fylkeskommunen hadde gjort nok i forkant og underveis i forhold til det en ønsket å oppnå, sier Engeseth.

Planutvalget var på befaring og ja, vi diskuterte saken inngående i utvalgsmøtet. Saksframstilling, diskusjon og innspill fra andre vil selvfølgelig alltid være med på å bidra til helhetsvurderingen og hvordan den enkelte lander sitt standpunkt. Vektingen av enkeltelementer og hvem som fører ordet for hvem, kan selvfølgelig påvirke, uten at jeg kan si noe om hvor mye, tilføyer han.

– Er det et problem forvaltningsmessig og for lokaldemokratiet at tilfeldigheter, som bistand fra advokat eller andre juridisk kyndige, kan snu utfallet av en sak så radikalt i siste lita, gjennom et brev lagt på bordet i selve møtet?

For meg personlig var det ikke relevant at det var en advokat som kom med innspillene. Jeg ser ikke bort fra at konsekvensene ved å ilegge selv små gebyrer mot enkelte av aktørene, kan ha påvirket enkeltes helhetlige standpunkt.

– Hva tenker du om at vedtaket står i størst mulige kontrast til rådmannens innstilling, som kunne påført særlig arkitekten en økonomisk sviende sanksjon?
 
Poenget må være at planutvalget landet på at restaurering av uthuset ikke var fulgt opp på en god nok måte og at saksframstillingen ikke framsto helt slik som vi oppfattet saken. Vi mente derfor at vi ikke hadde et godt grunnlag for å ilegge gebyrer. I så fall ville disse være vesentlig redusert i forhold til administrasjonens forslag. Etter en helhetlig vurdering fant vi det da rett å ikke ilegge gebyrer, konkluderer Engeseth.
 
Planutvalget er opptatt av likebehandling og at det skal være rettferdig. Vi beklager derfor at det som rent faktisk skjedde, har skjedd. Det er imidlertid momenter både fra fylkeskommunen og fra administrasjonen i Vestby kommune som gjør at vi mente at vi ikke kunne laste de involverte aktørene, understreker utvalgslederen til slutt i sin tilbakemelding på e-post.

LES OGSÅ: Advokatbrev på bordet snudde hele gebyrsaken

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland