www.lokalmagasinet.no NYHETER | – På kanten av lovverket Fr. 30. okt. 2020
Meny

– På kanten av lovverket

Fredag 31.10.14. Oppdatert senest 13:17. (Reporter Svein-H. Strand) – Jeg sa under møtet om Solsiden-parkeringen at dette er på kanten av hva lovverket gir adgang til. Det sier Ivar Gudmundsen, vara for Venstre i plan- og miljøutvalget i går, til LM.

♦ – Jeg sluttet meg likevel til innstillingen. I dag kan jeg vel tilføye at en slik mer omstendelig saksbehandling neppe ville føre til noe annet resultat enn at dispensasjonssaken ble tværet ut i tid. Og det ville heller ikke være til gode for noen, mener den pensjonerte bygnings- og reguleringssjefen.

– En gang i blant er det beste det godes fiende. For øvrig er det et skjønnsspørsmål hva som skal defineres som dispensasjon fra "vesentlige planforutsetninger", tilføyer Gudmundsen til LM.

Jeg vil jo også – ut fra min lange praksis i offentlig arealplanlegging og forvaltning – hevde at regelverket i plan- og bygningsloven er blitt så omfattende at det snart er umulig å utarbeide og vedta reguleringsplaner innenenfor lovverkets krav.

På sin hjemmeside orienterer Klima- og miljødepartementet under overskriften Dispensasjoner, mindre vesentlig reguleringsendring, bruksendring:

"Vesentlige planforutsetninger må (derfor) ikke fravikes ved bruk av dispensasjon."

På denne bakgrunn fikk Ivar Gudmundsen dette spørsmålet fra LM:

Er ikke dispensasjon fra en bestemmelse i reguleringsplanen om underjordisk parkeringshus, likeledes omgjøring fra butikk til parkering, en vesentlig endring?
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland