www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Oppslagstavla må rettes opp og senkes Fr. 30. okt. 2020
Meny

– Oppslagstavla må rettes opp og senkes

Publisert 20.01.14. På velforeningens oppslagstavle ved Son torg har det i rundt 40 år vært annonsert ulike møter, tilstelninger med mer. – Dette hjørnet ved inngangen til blbioteket inngår ikke i entreprisen for miljøgata og torget. Det har derfor vært uklart hvem som har ansvar for å sette området i stand, påpeker velleder Ivar Gudmundsen.

LM arkivfoto

♦ Foreløpig er hjørnet gravet opp og dekket med grus, og tavla står skjevere enn før. Gudmundsen har fått opplyst at det av økonomiske grunner foreløpig bare skal lages en avsats der tavla står. En forstøtningsmur skal forhindre at sand og grus ikke renner bort.

– Det er viktig og naturlig at vellets oppslagstavle beholdes der den er. Derfor vil jeg foreslå at tavla samtidig blir rettet opp og senket. I tillegg kunne den få et tiltrengt strøk med maling. Vi får da en tilfredsstillende avslutning av omgivelsene til Son torg, understreker Gudmundsen.

Soon og Omegns Vel har tidligere meldt at det vil dekke ekstrakostnadene ved å rette opp og senke tavla.

– Det er naturlig at dette arbeidet utføres samtidig med at plassen blir rettet opp. Vi og firmaet som har anleggsarbeidene bør sammen kunne drøfte detaljene, konkluderer Gudmundsen i et brev til kommunen om denne saken.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland