www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Økende tendens til slumutvikling i hytteområder To. 3. des. 2020
Meny

– Økende tendens til slumutvikling i kommunens hytteområder

Publisert 14.08.12 Det er en økende tendens til slumutvikling i en rekke hytteområder der det er mye ulovlig helårsbruk. Dette kommer fram i det omfattende fagnotatet som legges fram i forbindelse med at de folkevalgte i Vestby nå skal behandle rulleringen av kommuneplanen for årene 2013-2025.

Konkret nevnes de store hytteansamlingene i Brevikåsen (Damåsen) og Kjøvangen. Også mindre ansamlinger i Garder Nordre Topper og Engene samt Smørbekk øst for Son er med i opplistingen.

Disse områdene sies å være, sitat: "under kontinuerlig og økende helårspress med mye ulovlig helårsbruk, økende miljøbelastning og økende tendens til slumutvikling."

– Langsiktig overgang til helårsbebyggelse ser ut til å være eneste farbare vei, bemerkes det i notatet.

Samlet utgjør disse områdene en boligreserve på 500 boliger. Men det det blir en stor utfordring å tilrettelegge dem gjennom regulering og opparbeidelse av infrastruktur. En eventuell arealutvidelse vil for øvrig komme i konflikt med markagrensen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland