www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Nei til kutt som rammer de svakeste Fr. 4. des. 2020
Meny

Vestby Ap: – Nei til kutt som rammer de svakeste

Publisert 06.12.12 – Omtrent samtlige av rådmannens kuttforslag kommer fra finanskomiteen og går ut over de svakeste i kommunen. Det hevder Vestby Arbeiderparti i en uttalelse etter et budsjettmøte for medlemmene. Partiet støtter rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt på næringseiendom. Dette for å unngå posisjonens kuttforslag og for å kunne bruke mer penger og få realisert egne forslag til skoleutbygginger i Son, Brevik og Hølen.

♦ Uttalelsen gjengis her i sin helhet:

Kommunebudsjettet til Vestby Kommune

Vestby Arbeiderparti har i dag 3.12. avholdt medlemsmøte med kommunebudsjett for kommende periode som hovedtema. Vi har i forkant av dette møtet hatt en bred og god gjennomgang av rådmannens foreslåtte budsjett for Vestby kommune. Ved å gå gjennom rådmannens forslag til budsjett, oppdager man at nesten samtlige forslag til kutt, kommer fra finanskomiteen. Videre går omtrent samtlige kutt ut over de svakeste i kommunen, det vil si blant annet spesialundervisning, de funksjonshemmede, betaling for SFO-plasser og tilbudet til de eldste innbyggerne våre.

Dette vil ikke Vestby Arbeiderparti være en del av. Vi har ikke vært en del av arbeidet i finanskomiteen, slik det påstås i media, og vil ikke identifisere oss med den type politikk og behandling som her har foregått.

I Arbeiderpartiets budsjettforslag, kutter vi ikke spesialundervisning, læremidler eller lærere på skolebudsjettet. Vi opprettholder bibliotekene, fritidsklubbene, kulturskolen og støtten til de frivillige organisasjonene. Vi ønsker heller ikke nedleggelse av kjøkkendriften på treffsenteret i Son, vi ønsker ikke å ta stillinger fra de funksjonshemmede i kommunen og heller ikke fra rusforebyggende arbeid.

Arbeiderpartiet vil bygge ny skole i Hølen, slik det opprinnelige vedtaket var. Vi ønsker å fullføre Brevik skole med de opprinnelige 75 millioner kroner. Videre ønsker vi også at Grevlingen ungdomsskole bygges ut, slik at vi unngår stadige utbygginger i årene som kommer.

For å unngå de foreslåtte kuttene, og for å gjennomføre de innvesteringene vi foreslår, støtter Vestby Arbeiderparti rådmannens forslag til å innføre eiendomsskatt på næringseiendom i Vestby kommunen.

Uttalelsen er publisert på lokalpartiets hjemmeside og underskrevet av lokallagsleder Grethe Berntsen og gruppeleder i kommnesytyret, Tom An
ders Ludvigsen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland