www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Naturlig at utvalget selv formulerer hva som er hensikten Fr. 30. okt. 2020
Meny

– Naturlig at utvalget selv formulerer hva som er hensikten

(23.03.17) (Reporter Svein-H. Strand) 27. mars kommer tidligere ordfører John A. Ødbehrs garasjesak igjen opp i plan- og miljøutvalget. Rådmann Sjur Authen forutsetter at når Fylkesmannen gjennomgående ber om hensikten med deler av vedtaket, som Ødbehr har påklaget, så ønsker Fylkesmannen en politisk avklaring.

– Som kjent ble vedtaket fremmet av et medlem av utvalget (Bodil Holter, Bygdelista, red. anm.), og er således ikke utarbeidet av administrasjonen, understrekes det.

Etter rådmannens syn kan det da være naturlig at Plan- og miljøutvalget selv formulerer sitt syn på Fylkesmannens spørsmål, skriver Authen og legger fram noen alternativer "til drøfting".

Dersom utvalget ikke kommer fram til annen ordlyd i sin redegjørelse, kan et forslag være dette, mener rådmannen:

► Vedtakets utsagn om amnesti er ikke et forhåndsløfte om at dispensasjoner for andre tilsvarende saker vil bli gitt, ettersom det vil være i strid med både plan- og bygningsloven og de generelle forvaltningsmessige prinsipper som gjelder for saksbehandling og likebehandlingsprinsippet

► Vedtakets utsagn om amnesti er ikke en oppfordring til å unnlate ulovlighetsoppfølging, slik kommunen har en generell plikt til å foreta, jf. Plan- og bygningsloven § 32-1.

► Vedtakets siste avsnitt er ikke en instruks til administrasjonen om å igangsette reguleringsplanarbeid for området. Plan- og miljøutvalget anser en vurdering av å tillate 2. etasje på garasjer som en aktuell planendring. Endring av reguleringsplan kan medføre at noen tiltak som i dag krever dispensasjon tillates, mens andre tiltak krever dispensasjon.


Her er det altså litt "politisk hjelp" å få. Det må ellers understrekes at det var en klar og entydig innstilling fra rådmannen og hans juridiske saksbehandler som utvalgets flertall i fjor kastet overbord: Ødbehrs søknad innvilges. Altså om godkjenning i ettertid av de utførte tiltakene. Det meste var tidligere forlengst godkjent administrativt.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland