www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Likebehandling er viktigst Lø. 5. des. 2020
Meny

– Likebehandling viktigst

Publisert 10.11.14 (Reporter Svein-H. Strand) Pinsemenighetens barnehage Hjertehagen AS i Vestby er ilagt en eiendomsskatt på 14.205 kroner for 2014, opplyser rådmannen til LM. Kommunestyret behandler i kveld denne og to andre søknader fra private barnehager om å bli fritatt fra den nye eiendomsskatten. Som tidligere meldt i LM, står Hjertehagen i en særstilling, og det ventes i det minste et ordskifte om saken. LM har selv stilt rådmannen noen spørsmål.

♦ – Dere argumenterer jo bredt "horisontalt" opp mot unntaksparagraf 7 a. Men kan du peke på hva som etter administrasjonens oppfatning er den viktigste grunnen til at det innstilles på å avslå søknaden?

– Dette mener jeg er omtalt greit i saksfremlegget. For administrasjonen har det viktigste vært likebehandling av de forskjellige skatteobjektene.

– Dette er jo etablert av kommunen som en eiendomsskatt på næring, i tillegg til den tidligere skatt fra verk og bruk. Og er det ikke uvanlig at grunnlaget for skattekravet er forankret i kun en del av den aktuelle eiendommen.


– Uten å gå inn i den aktuelle taksten – som er unntatt offentlighet – er det kun den delen av en eiendom som benyttes til næring som blir tatt med i skattegrunnlaget.

– At de har stiftet et AS er et av argumentene imot søknaden. Enn om de oppløser sitt AS? Vil dette eventuelt få effekt for en søknad først neste år?

– Hypotetiske spørsmål ønsker jeg ikke å gå inn på.

I departementets svar til kommunen er det vanskelig å se at det ligger noen støtte i å avslå søknaden. Snarere kan man trekke den motsatte slutning. LM ba også Authen kommentere dette kort i en presset arbeidssituasjon på morgenkvisten.

– Jeg viser til saksfremlegget og vedlegg, er svaret fra konstituert rådmann i Vestby.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland