www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Legg ned bofelleskap for enslige mindreårige Sø. 17. jan. 2021
Meny

– Legg ned bofelleskap for enslige mindreårige

Publisert 15.01.14. Endret 18:01. (Reporter Svein-H. Strand) Rådmannen i Vestby vil ikke ta imot flere nye enslige mindreårige flyktninger, og nedlegge bofellesskapet for disse, en leid enebolig, til sommeren. Det går fram av en sak formannskapet skal behandle 20. januar.

♦ Kommunen har siden 2011 oppfylt kommunestyrets vedtak om å bosette minst fem. Det ble sju. Én av dem ble i fjor 20 år, da statsrefusjonen opphører, uten at det har lykkes å få vedkommende "ut i hybel", som det heter.

Senere i år fyller enda tre av dem 20 år. De bosettes i hybel med oppfølging nå i januar. Tilbake i bofellesskapet blir da to. Den ene blir 18 på vårparten og vil på hybel. Den andre er 15 år.

Administrasjonen mener "det er best faglig" å plassere denne ungdommen i et fosterhjem.

Økonomien i bofellesskapet faller sammen dersom ledige plasser ikke fylles kontinuerlig. Kommunen ønsket "så lav alder på ungdommene som mulig, for å sikre barna stabilitet og ro", som det heter. Dette inntil de "som mer voksne og selvstendige skulle flytte ut i bolig med oppfølging."

Men det var så mange kommuner som ønsket det samme, meldte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og pekte på fem i alderen 17 og 18 år fra Aghanistan og Somalia. De ble så bosatt i fellesskapet i september 2011.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland