www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Langt over mål, Aakre! Sø. 27. sep. 2020
Meny

– Langt over mål, Aakre!

Aakre (t.v.) og Ødbehr i en improvisert ordveksling regissert av LM, ombord i Aakres båt "Grosso" ved brygga i Son for noen år siden. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 26.10.14 Hans Chr. Aakre skyter langt over mål når han retter sitt skyts om Solsiden-prosjektet mot meg! Det sier en dels ilter, dels leende ordfører John A. Ødbehr i telefonen til LM. Aakres skarpe innlegg hadde ikke ligget lenge på nettet i går kveld før han meldte seg for en kommentar.

♦ – Frisk debatt er OK, men Aakre burde jaggu vite at jeg som ordfører ikke har hatt noe med dette prosjektet å gjøre i beslutningsprosessen. Alle planer og søknader har vært behandlet i kommunens bygningsavdeling og plan- og miljøutvalget, understreker han.

Der er jeg ikke medlem, og jevnt over har det vel vært enighet i utvalget gjennom de mange årene prosjektet har stått på sakskartet. Derfor skjønner jeg heller ikke hvorfor Aakre retter sitt skyts mot Høyres utvalgsleder Pål Engeseth. Utvalget har hatt et vanskelig og langvarig arbeid med prosjektet. Et privat utbyggings- og reguleringsforslag må man bare forholde seg til. Jeg følger jo nøye med i dokumentene, og jeg synes utvalget har kommet godt ut av denne oppgaven, sier Ødbehr.

På generelt grunnlag ved en anledning for flere år siden, framholdt jeg at den visuelle utforming måtte sørge for at miljøet i bevaringsområdet ikke ble skadelidende, tilføyer han. Bebyggelsesplanen har i flere omganger gjennom årene blitt nedskalert. Men Ødbehr gjentar at han som politiker aldri hatt noe med prosjektet å gjøre, og det har aldri vært et særskilt tema i partiet som sådan.

Jeg har et stort og varmt hjerte for det unike miljøet i Son totalt sett, og bruker enhver anledning til å være en ambassadør for å bevare og styrke dette. Derfor synes jeg svært lite om å bli gjort til huggestabbe for Aakres kritikk, konkluderer ordføreren.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland