www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Jeg er svært skuffet og forundret Ti. 1. des. 2020
Meny

Ødbehr: – Jeg er svært skuffet og FORUNDRET

Publisert 19.11.12 – Lovligheten av dette skal jeg ikke uttale meg om på stående fot, men jeg er svært skuffet og forundret over at de kan gjøre noe sånt. Det sier ordfører John A. Ødbehr (H) til LM i en kommentar til opposisjonens samordnede møteboikott. Ordføreren benytter uvanlig sterke karakteristikker om dette. I telefonintervjuet bruker han ord som "smålig" og "tåpelig". – Jeg synes faktisk også det er litt skremmende, tilføyer han.

♦ – Bare for å nevne én ting: Det slippes mye generelt politisk nyttig informasjon fra administrasjonen på disse møtene. Vi står nå foran noen svært vanskelige valg i forbindelse med kommunens budsjett for 2013. Ved ikke å delta i finanskomiteens møter unntatt ett, har de rødgrønne gått glipp av 17 gjennomganger med fakta og vurderinger som kunne vært verdifullt gods for å fremme ett elller flere alternative budsjettframlegg.

Ordføreren viser til at de folkevalgte i opposisjon har en både viktig og nyttig verdi i vårt demokrati. Han trekker også en sammenlikning til bedriftslivet med sitt behov for å gjennomgå fakta og ha en menigsbrytning før det tas beslutninger om driften.

– Å delta for fullt i det politiske arbeid på dette nivå er også viktig for posisjonen og helheten i det løpende politiske arbeid. For å ta et eksempel fra nettopp finanskomiteen: Det ene møtet som de har deltatt i, førte til at SV sammen med posisjonspartiene V og KrF ba meg ta opp saken om eiendomsskatt i første kommunestyremøte.

– Utfallet av den saken ble mildt sagt forunderlig, da kommunestyret ikke klarte å samle flertall for noen av forslagene som det ble stemt over, inkludert rådmannens?

– Det er så, men det er en annen sak, parerer Ødbehr. Og LM følger opp med en nærmere beskrivelse av det som trolig er tidenes saksbehandlingsfadese i Vestby kommunestyre.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland