www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Ingen har søkt tidligere om å dra på kurs Lø. 5. des. 2020
Meny

– Ingen har søkt tidligere om å dra på kurs

Publisert 03.10.14. (Reporter Svein-H. Strand) Foran formannskapets møte mandag knytter det seg stor spenning til behandlingen av ordførerens søknad om å få dekket avgiftene til to ukeskurs på BI i regnskaps- og styrearbeid. Det har ikke tidligere vært "søknader" om få dra på kurs, opplyser konstituert rådmann i Vestby, Sjur Authen, til Lokalmagasinet.no.

I en epost fra sin høstferie skriver han blant annet dette som svar på LMs henvendelse:

► Kurspotten har tidligere blitt brukt til folkevalgtopplæring (etter hvert kommunevalg) og kommunestyrets budsjettseminar. Videre til deltakelse på KS’ strategikonferanser, kurs i forbindelse med valg, kontrollutvalgskonferansene, deltakelse på faglige samlinger for formannskapssekretærer, faglige kurs for HOM og SOK etc.

Når det gjelder hvem som avgjør hva som belastes denne posten, så er det litt forskjellig. HOM og SOK disponerer 50 tusen hver til ”utvalgets disposisjon”, og har noen år valgt å dra på seminar for disse midlene. Da er det utvalgsleder som avgjør etter drøfting i utvalget.

Authen forklarer også hvordan bruk av kurspenger inngår i en helhet som er knyttet opp til kommunens budsjettprosedyrer. Noe av dette trenger utfyllende opplysninger fra ordføreren, og LM følger opp med en egen sak på denne delen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland