www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Ikke brudd på nasjonale føringer Ma. 30. nov. 2020
Meny

– Ikke brudd på nasjonale føringer

Publisert 29.03.14 LM gjengir her svaret fra overingeniør og prosjektleder Kjell Tjernsbekk, Vestby kommune, til vår henvendelse i lekeplassaken, i forbindelse med salget av tidligere Son skole og SFO-eiendom. Tjernsbekk hevder her at ingen ting ved det som har skjedd er i strid med nasjonale føringer. Nasjonale føringer om å bevare lekearealer for barn og unge var likevel foranledningen til at det ble opprettet et særskilt punkt om lekeplassen i kontrakten da kommunen solgte de to eiendommene.

Tjernsbekk, som var eiendomssjef og har underskrevet kontrakten sammen med kjøper, har sendt en e-post som gjengis ordrett nedenfor. Spørsmålet om kommunen på eget tiltak vil anlegge den estatningslekeplassen som det ikke ble penger til overs til, etter at gangveien var utbedret, er besvart med "Ingen kommentar".

---

Rinus AS er selskapet som i hovedsak har gjennomført oppgradering av gangveien mellom Storgata og Skoleveien. Otto Backe er tiltakshaver i prosjektet, mens Rinus AS har hatt ansvar for oppfølging og gjennomføring etter avtale med Backe. Dette er ikke en uvanlig måte å organisere utførelsen på. Krav til prosjektorganiseringen er ikke nedfelt i kjøpekontrakten.   

Som nevnt i tidligere mail er det ikke midler igjen til oppgradering av lekeplassen. Kun hvis det ble midler til overs innenfor rammen av kr 500 tusen skulle ubenyttede midler benyttes til oppgradering/vedlikehold. 

1. Det er viktig å være klar over at selve lekeplassen i sin tid ble benyttet av elever ved gamle Son skole og barn på SFO. Når SFO og skolen avsluttet sin virksomhet ble gammelt lekeutstyr fjernet pga krav til HMS. Det kommunale ansvaret for lekeplassen opphørte når eiendommen ble solgt. Det er i kjøpekontrakten ikke beskrevet noe ansvar for kjøper om å holde lekeplassen vedlike/oppgradert, men at noe areale kan benyttes for tilrettelegging av lekeplass innenfor definert område. Vestby kommune har ikke avsatt midler til denne lekeplassen som ikke lenger ansees å være offentlig. Kan ikke se at dette er i strid med nasjonale føringer.

2. Tiltakshaver har oversendt fakturaer som du har mottatt kopi av. Vestby kommune har utbetalt til tiltakshaver iht dokumenterte kostnader.

3. I samarbeide med tiltakshaver har det hele tiden vært en forutsetning å oppradere stien til det beste for innbyggerne i Son. Tiltaket har blitt bra. Som nevnt tidligere er det Backe som er tiltakshaver. Det har vært opp til ham å innhente priser.

Kjell Tjernsbekk 

Overingeniør/Prosjektleder


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland