www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Hva vil de EGENTLIG? Ti. 20. okt. 2020
Meny

– Hva vil de EGENTLIG?

Publisert  26.03.15. Oppdatert 18:28 (Reporter Svein-H. Strand) I det politiske miljø i Vestby er det en utbredt undring om hva som er målet for Bygdelista som LM eksklusivt kunne fortelle om på tirsdag. Hvis det er et politisk regimeskifte de ønsker, må det være støtte til en sosialistisk blokk de tenker på, sier ordfører John A. Ødbehr (H) til LM.

LM arkivfoto av John A. Ødbehr: Svein-H. Strand

Man merker seg at de fire øverste på listeforslaget har brutt med Høyre. I tråd med partiets nominasjonsrutiner ga de partiet sin lojalitetsgaranti. Så bare bryter de ut fra kommunestyre-gruppa og oppretter sin egen uavhengige gruppe før perioden er slutt. De lurer dermed også velgerne, mener Ødbehr.

Det er ellers et faktum at Eirin Bolle, som topper listeforslaget deres, har tapt for meg med stor margin i en på alle måter korrekt og demokratisk avstemming om førsteplassen på Høyres liste. Den sterke kritikken mot meg som følger listeforslaget til Bygdelista gir heller ikke veldig mye mening i et politisk perspektiv med en særdeles veldrevet kommune som bakteppe, oppsummerer Ødbehr.

Men dette med bygdelister er langt fra uvanlig i lokalvalg, og bør ikke den kommende Bygdelista i Vestby også ses i et slikt perspektiv?

Det vanlige er at slike lister kommer som følge av sterk uenighet og mobilisering rundt konkrete lokale enkeltsaker. Dette er jo ikke tilfelle her, hvor det er innvalgte, misfornøyde Høyre-representanter som fronter initiativet og står på topp. Og jeg spør igjen om hva de egentlig byr på, rent politisk og i forhold til de mange store prosjekter som skal gjennomføres i kommunen.

De har ikke rukket å legge fram noe program ennå, og listeforslaget består av 22 navn, så det gjenstår jo å se?

Ja, men tonen er slått an og bygger veldig på en sterk disharmoni med deres tidligere parti, inkludert absolutt grunnløse, udokumenterte påstander om udemokratiske tilstander, senest i lokalforeningens nominasjonsprosess.

Kan man ikke likevel være kapabel til å drive konkret politisk arbeid med enkeltsaker?

Jo, i utgangspunktet. Men i motsetning til de reelle politiske partiene i kommunen, fra Frp til Miljøpartiet De Grønne, så vil de ikke ha organisasjonen til et "moderparti" å støtte seg til og rådføre seg med og på ulike måter få bistand fra i store, krevende regulerings- og utbyggingssaker som også neste periode Vestby i stor grad vil være preget av. For ikke å glemme den historiske kommunereformen vi står foran. På lista over "hjelpere" må jeg føye til de mange kontaktpunktene lokalpartiene har til både partigrupper og administrasjon i overordnede organer, fra Stortinget til fylkestinget.

Tror du et overordnet mål for Bygdelista er å komme "på vippen" og bli "fridd til" i viktige saker, ikke minst i saker om Hølen, der tyngdepunktet ser ut til å være?

Det kan tenkes. Jeg ser at det allerede spekuleres i hvor mange de kan få inn. Dette er det den endelige lista, programmet, valgkampen og velgerne som avgjør. Uansett får nå både de etablerte Vestby-partiene og velgerne enda en liste å forholde seg til. Det er en situasjon som roper på bevisste velgere som er "gjerrige" i valg av stemmeseddel, konkluderer Ødbehr. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland