www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Hele saken besynderlig Lø. 5. des. 2020
Meny

– Hele saken besynderligFoto fra 15. september. Siden da er avgrensningen mot Backes private areal t.v. fullført med beplantning hele veien. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 26.10.12 Etter onsdagens oppslag i LM om Otto B. Backes gangvei forbi tidligere Son skole, har vi mottatt nedenstående kommentar fra Ivar Gudmundsen. Gudmundsen er leder i Soon og Omegns Vel, som ennå ikke har behandlet denne saken, og til daglig bygnings- og reguleringssjef i Ås kommune.

♦ – Jeg registerer at både Vestby kommune og eieren av tidligere Son skole innser at det er søknadsplikt og krav til nabovarsling i forbindelse med tiltak som er i strid med gjeldende reguleringsplan. Dette burde ha vært innlysende, i hvert fall for Vestby kommune.

Det er bra at noen nå har tatt til vettet og fulgt norsk lov, selv om det er i seneste laget.

Hele saken med salget av Son skole uten omregulering er i det hele tatt besynderlig.

Ikke minst er det besynderlig at kommunen behandler de andre byggesakene på denne viktige og sentrale eiendommen som dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan.

Vestby kommune må være alene i landet om en slik håndtering av bygge- og plansaker, en håndtering som etter mitt syn må ligge utenfor plan- og bygningslovens rammer, og altså ulovlig.

Vestby kommune bør kunne opplyse om hvilken hjemmel man har til slike unntak fra loven.

25.10.12
Ivar Gudmundsen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland