www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Gebyrer til strømkunder uten ny måler er ulovlige On. 2. des. 2020
Meny

– Gebyrer til strømkunder uten ny måler er ulovlige


(01.03.20) En rekke strømkunder har motsatt seg å få installert "intelligent" AMS-måler (bildet) på grunn av helseplager, eller frykt for langtidsskader, av den elektromagnetiske strålingen. Disse kundene blir i dag avkrevd årlige avlesningsgebyrer på mellom 2000 og 3000 kroner. Nå kan de forvente at disse faller helt bort eller reduseres til småpenger.

► Dette går fram av et notat fra RME (Reguleringsmyndigheten for energi) til Olje og energidepartementet. I brev til kunder som har klaget på nettselskapenes krav om gebyr for måleravlesning, kommer reguleringsmyndigheten med flere presiseringer. Disse går imot dagens praksis blant nettselskapene.

Hoveddelen av gebyret – å reise ut for å lese av strømmåleren hos kunden – er ikke et krav fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

For NVE er det nok at kundene sender inn målerstanden akkurat som før.

Dette er ett av flere tema som advokat Schjødt AS nylig ba om å få avklart på vegne av aksjonen «Vi bringer AMS-målerne for retten!»

TRE MILLIONER KRONER INNSAMLET

Innsamlinger via bidra.no/ams har sikret tre millioner kroner til juridisk arbeid for å forsvare rettighetene til kunder som mener det er juridisk grunnlag for å nekte installasjon.

Det opplyser Torleif Dønnestad i aksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» til Lokalmagasinet.no

OGSÅ ANDRE FORHOLD MÅ AVKLARES

I en kommentar til departementet stiller advokat Hugo Matre hos Schjødt AS krav om at også flere andre forhold nå må avklares tydelig. Dette for å unngå at saken klages inn til Sivilombudsmannen.

Advokatens kritikk og øvrige saksdokumenter er publisert på nettstedet einarflydal.com.

Dersom det blir fulgt opp av nettselskapene, kan notatet føre til at en vesentlig del av striden om AMS-målerne blir borte.

Nettselskapene har tidligere fått korreks av NVE for å inkludere IT-driftskostnader og merkostnader ved anleggsovertakelser i gebyret.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland