www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Gamleskolen ikke et problem To. 29. okt. 2020
Meny

– Gamleskolen ikke et problem

Publisert 15.11.16. Endret 21.11.16. Før kommunestyret tar endelig stilling til spørsmålet, ser det ut til at MDG er eneste parti som er imot at den bevaringsverdige eldste bygningen på tidligere Solhøy skole blir revet.

► Soon og Omegns Vel har nå vedtatt en lengre uttalelse om saken, og kan ikke se at bygningen betyr noe praktisk eller økonomisk problem for utbygging av omsorgsboliger på den store Solhøy-eiendommen.

Vellet er innstilt på at en vesentlig del av vernesonen kan tas ut, det vil si løvskogen, med unntak av de flotteste trærne på eiendommens søndre hjørne, nærmest Sonsveien.

Det er derfor underlig, mener vellet, at politikerne mener at bevaring av den gamle skolen betyr et økonomisk problem. Den er i rimelig god stand og kan benyttes som en del av det planlagte prosjektet for eldreomsorg.

Vellet varsler at det vil klage på et eventuelt vedtak om riving.

– Foruten at riving betyr å fjerne en viktig del av miljøet og lokalhistorien, vil neppe en bygning med en grunnflate på 120 kvadratmeter hindre at Vestby kommune kan få et meget funksjonelt prosjekt på eiendommen. Gamle bygninger kan brukes på en fornuftig måte, noe som selve Son sentrum er et bevis for, understrekes det.

► En stor del av uttalelsen er viet skolebygningens lange og interessante historie, noe LM kommer tilbake til.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland